Arviointi- ja hyväksyntäpalvelut

Raideliikenteen tulevaisuuden varmistaja

Arviointi- ja hyväksyntäpalveluiden tehtävänä on varmistaa uusien teknologioiden ja järjestelmien turvallinen ja hyväksytty käyttöönotto.

Merkittävien muutosten riskienhallinta rautatiejärjestelmässä on arvioitava riippumattomasti. Tämä varmistetaan käyttämällä riippumatonta turvallisuuden arviointilaitosta (ISA). Proxion Plan Oy:n Arviointilaitos (ISA) on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima tarkastuslaitos I054, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17020.

Arviointi

Arviointipalveluissa teemme riippumatonta riskienhallinnan arviointia rautateiden EN-standardeihin ja YTM-asetukseen (EU) 402/2013 nähden.

ISA-arviointilaitos on aloittanut toimintansa helmikuussa 2021. Tilaajan intressi on noudattaa Traficomin määräyksiä ja raideliikennelakia, joka liittyy hankkeiden käyttöönottolupiin. Kun Väylävirasto ilmoittaa uudesta hankkeesta Traficomille, Traficom määrää rakentamisenaikaisessa käyttöluvassaan noudattamaan EU-direktiiviä ”YTM-asetus”. Tämä koskee kaikkia merkittäviksi arvioituja hankkeita.

Tilaaja saa lopputuotteena turvallisuuden arviointikertomuksen, joka summaa, miten hanke on todellisuudessa tehnyt riskienhallintaa. Päätelmät perustuvat hankkeen toimittamaan näyttöön.

Ota yhteyttä

Toni Jukuri
Liiketoimintajohtaja
toni.jukuri@proxion.fi
0408664792

Hyväksyntä

Hyväksyntäpalveluissamme autamme asiakkaitamme uusien rautatietuotteiden tai teknisten järjestelmien saattamisessa rautatiemarkkinoille. Vahvan asiantuntijaosaamisemme avulla hyväksyntäprosessista saadaan tehokas ja tuote/järjestelmähyväksyntä saavutetaan mahdollisimman nopeasti. Asiakas voi luottaa hankkimiensa tuotteiden/järjestelmien toimintaan ja turvallisuuteen, koska ne ovat määritelty, testattu ja tarkastettu.

Tuemme myös uusien innovaatioiden käyttöönottoa Proxionin hankkeissa. Olemme vahvasti mukana myös uuden sukupolven ERTMS-järjestelmien rata- ja veturilaitteisiin liittyvissä hyväksyntäprosesseissa.

Hyväksyntäpalvelut konsultoivat ISA, NoBo ja DeBo -prosesseja. Tilaajan intressi on testauttaa ja tarkastuttaa uuden tuotteensa tai järjestelmänsä vaatimustenmukaisuus ja soveltuvuus sekä rakentaa luottamusta tilaajan suuntaan. Tilaaja saa onnistuneen testaus- ja tarkastusprosessien lopuksi Väyläviraston ja Traficomin hyväksynnän tuotteelle.
Tilaaja voi edetä tuotteensa markkinoinnissa ETA-alueelle ja CE-merkintä voidaan laatia EY- ja FI-tarkastustodistusten jälkeen.

Ota yhteyttä

Toni Jukuri
Liiketoimintajohtaja
toni.jukuri@proxion.fi
0408664792

Lisätietoja

Toni Jukuri
Liiketoimintajohtaja
toni.jukuri@proxion.fi
0408664792

Proxionin henki on sellainen asia, että se pitää kokea itse.

Pia Haavisto, henkilöstöpäällikkö