Turvallisuus ja riskienhallinta

Kriittisen infrastruktuurin turvallisuuden asiantuntija

Proxionilla meidän tehtävämme on parantaa kriittisen infrastruktuurin ja huoltovarmuuskriittisten toimijoiden turvallisuutta ja vähentää riskitekijöitä. Hankkeiden aikana asiantuntijamme arvioivat jatkuvasti riskejä, jotta lopputulos on varmasti ensiluokkainen ja turvallinen, käytettävyyttä ja sujuvuutta unohtamatta.

Turvallisuus on meidän jokaisen yhteinen asia.

Organisaatioturvallisuus

Turvallisuusjohtamisen tavoitteena on organisaatioturvallisuuden ylläpito ja jatkuva kehittäminen. Organisaatioturvallisuuden tavoitteena on suojata yritykselle tärkeitä arvoja kuten henkilöitä, tietoa, mainetta, omaisuutta tai ympäristöä niihin kohdistuvilta riskeiltä. Turvallisuutta kehitetään erilaisin turvallisuussuunnittelun keinoin ja menetelmin. Riskienhallinta on kaiken laadukkaan suunnittelun lähtökohta ja täten merkittävä osa turvallisuuden määrätietoista kehittämistä.

Uhkien tunnistaminen, riskien arviointi ja niiden käsittely ovat keskeinen edellytys turvallisuuden kehittämiselle. Riskianalyysit ovat osa uhkien tunnistamista, niiden merkityksen arviointia ja niihin varautumista. Riskienhallinnassa on tärkeää huomioida myös organisaation keskeiset sidosryhmät ja yhteistyökumppanit.

Proxion tuottaa turvallisuussuunnittelun palveluita useille eri organisaatioturvallisuuden osa-alueille. Asiantuntijoillamme on vahvaa osaamista toimialariippumattomasti mm. tieto- ja kyberturvallisuudesta, toimitila- ja kiinteistöturvallisuudesta, pelastusturvallisuudesta, henkilöstöturvallisuudesta, väärinkäytösten ja poikkeamien hallinnasta sekä varautumisesta ja kriisinhallinnasta.

Henkilöstön turvallisuustietoisuus ja -osaaminen on hyvän turvallisuuskulttuurin kivijalka. Proxionin vahvuutena on asiantuntijuuden ja koulutusosaamisen yhdistäminen. Meillä työskentelee myös pedagogiikan ammattilaisia ja käytössämme on nykyaikaiset työkalut erilaisten koulutuksien ja perehdytyksien järjestämiseksi. Tavoitteenamme on se, että asiantuntijoidemme turvallisuusosaaminen siirtyy aidosti asiakkaan käyttöön.

Ota yhteyttä

Joni Kontio
Yksikönpäällikkö
joni.kontio@proxion.fi
0401847562

Kameravalvonta- ja turvateknologiaratkaisut

Kameravalvonta ja erilaiset turvateknologiat vaativat kokonaisvaltaista suunnittelua, jossa otetaan huomioon niin kohteeseen kohdistuvat uhat ja riskit, kuten myös käytettävyys ja käyttäjäystävällisyys. Ratkaisut kannattaa suunnitella kokonaisuutena, jolloin lopputulos palvelee asiakasta erinomaisen käytettävyyden sekä suojaustason myötä.

Vahvinta osaamistamme on erilaiset kamera- ja kulunvalvontajärjestelmät, kuten peruutuskamerajärjestelmät, tietoliikenne- ja kaapelireittisuunnittelu sekä kulunvalvonta-, lukitus-, paloilmaisin/varoitus- ja murtoilmaisinjärjestelmät. Lisäksi pystymme yhdessä sähkösuunnittelun ja ohjelmistopalveluidemme avullaa luomaan aivan uudella tavalla innovatiivisia ratkaisuja asiakkaan tarpeisiin.

ProX-LX-varoituslaitos hyödyntää asiantuntijoidemme huippuosaamista sekä alan edistyksellisintä teknologiaa. ProX-LX -varoituslaitos voi koostua varoitusvaloista, valo- ja äänivaroituksesta tai puolipuomilaitoksesta. Turvallisuuden varmistaa junaradalle asennettu akselinlaskentajärjestelmä, mikä junan saapuessa aktivoi välittömästi tiellä liikkujien varoitusjärjestelmät. Varoitusjärjestelmät menevät pois päältä vasta, kun tiellä kulkijan on turvallista jatkaa matkaansa ja juna on kokonaan poistunut risteyksen suoja-alueelta.

Ota yhteyttä

Juha Lappeteläinen
Yksikönpäällikkö
juha.lappetelainen@proxion.fi
0405556981

Rautateiden turvallisuus

Haluamme olla mukana varmistamassa turvallista liikkumista raiteilla. Olemme asiakkaan mukana kaikessa toiminnallisuuden elinkaaren vaiheissa varmistamassa turvallisuutta ja ennakoimassa vaaroja tunnistamalla riskejä. Teemme toimeksiantona riskienhallintaa niin suunnittelun, rakentamisen kuin käytön sekä käytöstä poistamisen eri vaiheissa. Toteutamme toimeksiannot tilaajan ohjeistamien riskienarviointimenetelmien avulla.

VAK -kuljetuksiin liittyvät riskienarvioinnit ja turvallisuusneuvonantajapalvelut, toiminnallisen turvallisuuden arviointi ja riskienhallinta (SASC eli Safety Case) sekä henkilöstön turvallisuusperehdyttäminen ohje-, työmaa- ja tehdasperehdytyksissä voidaan toteuttaa räätälöidysti verkkoalustalle yrityksen tarpeet huomioiden. Työskentelemme ja kehitämme alaa läheisessä yhteistyössä eri sidosryhmien ja viranomaisten kanssa.

Toteutamme asiakkaidemme toimeksiannot aina vastaamaan voimassa olevia säädöksiä. Omaamme erinomaista asiantuntemusta myös turvallisuuskulttuurista ja HOF-tekijöistä (Human and Organisational factors, inhimilliset ja organisatoriset tekijät).

Ota yhteyttä

Joni Kontio
Yksikönpäällikkö
joni.kontio@proxion.fi
0401847562

Ydinvoimaturvallisuus

Palvelukokonaisuuteemme kuuluvat kattavat ja laadukkaat ydinturvallisuuspalvelut. Meillä on kokemusta muun muassa ydinvoimalaitoksien eri teknisten osa-alueiden arvioinnista ja tarkastuksesta, järjestelmien ja turvallisuusselosteiden kuvauksista sekä sisällöistä, laitoksen mallintamisesta ja analysoinnista sekä laitoksen toiminnallisesta suunnittelusta.

Asiantuntijamme ovat työskennelleet käyvillä ydinvoimalaitoksilla sekä laitosprojekteissa. Pystymme tuottamaan myös riippumattomia arvioita eri osa-alueilta liittyen laitoksen ydinturvallisuuteen. Ydinturvallisuuspalvelut on mahdollista tuottaa saumattomasti yhteistyössä muiden Proxionin asiantuntijoiden tarjoamien palveluiden, muun muassa dokumentaation, konfiguraation ja laadunhallinnanpalveluiden, kanssa.

Tarjoamme asiakkaillemme monipuolisesti nykyaikaiseen ydinvoimalaitosprojektiin liittyviä palveluita. Osaamisemme kattaa laaja-alaisesti ydinvoimalaitostekniikan, -turvallisuuden, dokumentaation- ja konfiguraatiohallinnan ja lisensioinnin palvelut. Asiantuntijoillamme on pitkä kokemus ydinvoimalaitoksilta ja -projekteista. Ymmärrämme eri maiden vaatimustason ja palvelumme on mahdollista sovittaa saumattomasti toimintaympäristöön soveltuviksi. Asiantuntijoidemme avulla asiakas pystyy hallitsemaan paremmin ydinvoima-alan haastavia ja laaja-alaisia kokonaisuuksia. Lisäksi meillä on ainutlaatuista osaamista ja kokemusta laitostoimittaja- ja viranomaisyhteistyöstä.

Ota yhteyttä

Antti Haapalahti
Toimitusjohtaja
antti.haapalahti@proxion.fi
0405262371

Lisätietoja

Joni Kontio
Yksikönpäällikkö
joni.kontio@proxion.fi
0401847562
Riina Tapionlinna
Asiakkuuspäällikkö
riina.tapionlinna@proxion.fi
0407679728