Turvallisuus

Kriittisen infrastruktuurin turvallisuuden asiantuntija

Proxionilla meidän tehtävämme on parantaa kriittisen infrastruktuurin ja huoltovarmuuskriittisten toimijoiden turvallisuutta ja vähentää riskitekijöitä. Hankkeiden aikana asiantuntijamme arvioivat jatkuvasti riskejä, jotta lopputulos on varmasti ensiluokkainen ja turvallinen, käytettävyyttä ja sujuvuutta unohtamatta.

Turvallisuus on meidän jokaisen yhteinen asia.

Yritysturvallisuus

Turvajärjestelyjen merkitys on käytännössä varmistaa, että yrityksen tai minkä tahansa yhteisön toiminta voi jatkua häiriöttömänä tai häiriön sattuessa toipua ennalleen mahdollisimman sujuvasti. Tarkoitus ei ole ainoastaan esimerkiksi estää luvattomien, pahantahtoisten henkilöiden pääsyä yrityksen tiloihin tai tietojärjestelmiin, vaan turvajärjestelyjen tavoitteena on suojata yrityksen tietoa, tiloja, työntekijöitä ym. arvokasta omaisuutta ja voimavaroja kaikenlaisilta vahingoilta.

Vahinko voi syntyä tahallaan tai tahattomasti ja jokainen, joka yrityksen kanssa on tekemisissä, voi vahinkoa aiheuttaa, eikä välttämättä aina edes omasta tahdostaan. Tästä syystä turvallisuuteen on syytä panostaa. Rakentaa toimiva hallintajärjestelmä tietoturvalle, huolehtia siitä, että yrityksen työntekijät ja sidosryhmät tuntevat sovitut toimintamallit ja osaavat toimia hallintajärjestelmän prosessien mukaisesti. Kehitetään ihmisten osaamista ja ymmärrystä. Suojataan toimitiloja ja tietojärjestelmiä sekä hallinnollisesti, fyysisesti että teknisesti.

On tärkeää muistaa, että kyberturvallisuus ei ole ainoastaan teknisten ratkaisujen, kyberturvallisuuden ammattilaisten ja teknisten kyberturvaratkaisujen erikoisosaajien käsissä, vaan kyberturvallisuus on aivan jokaisen organisaation toimijan vastuulla, erilaisia toimitusketjuja unohtamatta.

Näiden haasteiden edessä me voimme auttaa! Asetetaan yhdessä teille sopivat tavoitteet ja aikataulut ja lähdetään suunnittelemaan kehityspolkua kohti turvallisempaa tulevaisuutta.

Kameravalvonta- ja turvateknologiaratkaisut

Kameravalvonta ja erilaiset turvateknologiat vaativat kokonaisvaltaista suunnittelua, jossa otetaan huomioon niin kohteeseen kohdistuvat uhat ja riskit, kuten myös käytettävyys ja käyttäjäystävällisyys. Ratkaisut kannattaa suunnitella kokonaisuutena, jolloin lopputulos palvelee asiakasta erinomaisen käytettävyyden sekä suojaustason myötä.

Vahvinta osaamistamme on erilaiset kamera- ja kulunvalvontajärjestelmät, kuten peruutuskamerajärjestelmät, tietoliikenne- ja kaapelireittisuunnittelu sekä kulunvalvonta-, lukitus-, paloilmaisin/varoitus- ja murtoilmaisinjärjestelmät. Lisäksi pystymme yhdessä sähkösuunnittelun ja ohjelmistopalveluidemme avullaa luomaan aivan uudella tavalla innovatiivisia ratkaisuja asiakkaan tarpeisiin.

ProX-LX-varoituslaitos hyödyntää asiantuntijoidemme huippuosaamista sekä alan edistyksellisintä teknologiaa. ProX-LX -varoituslaitos voi koostua varoitusvaloista, valo- ja äänivaroituksesta tai puolipuomilaitoksesta. Turvallisuuden varmistaa junaradalle asennettu akselinlaskentajärjestelmä, mikä junan saapuessa aktivoi välittömästi tiellä liikkujien varoitusjärjestelmät. Varoitusjärjestelmät menevät pois päältä vasta, kun tiellä kulkijan on turvallista jatkaa matkaansa ja juna on kokonaan poistunut risteyksen suoja-alueelta.

Ota yhteyttä

Juha Lappeteläinen
Yksikönpäällikkö
juha.lappetelainen@proxion.fi
0405556981

Rautateiden turvallisuus

Haluamme olla mukana varmistamassa turvallista liikkumista raiteilla. Olemme asiakkaan mukana kaikessa toiminnallisuuden elinkaaren vaiheissa varmistamassa turvallisuutta ja ennakoimassa vaaroja tunnistamalla riskejä. Teemme toimeksiantona riskienhallintaa niin suunnittelun, rakentamisen kuin käytön sekä käytöstä poistamisen eri vaiheissa. Toteutamme toimeksiannot tilaajan ohjeistamien riskienarviointimenetelmien avulla.

VAK -kuljetuksiin liittyvät riskienarvioinnit ja turvallisuusneuvonantajapalvelut, toiminnallisen turvallisuuden arviointi ja riskienhallinta (SASC eli Safety Case) sekä henkilöstön turvallisuusperehdyttäminen ohje-, työmaa- ja tehdasperehdytyksissä voidaan toteuttaa räätälöidysti verkkoalustalle yrityksen tarpeet huomioiden. Työskentelemme ja kehitämme alaa läheisessä yhteistyössä eri sidosryhmien ja viranomaisten kanssa.

Toteutamme asiakkaidemme toimeksiannot aina vastaamaan voimassa olevia säädöksiä. Omaamme erinomaista asiantuntemusta myös turvallisuuskulttuurista ja HOF-tekijöistä (Human and Organisational factors, inhimilliset ja organisatoriset tekijät).

Ydinvoimaturvallisuus

Palvelukokonaisuuteemme kuuluvat kattavat ja laadukkaat ydinturvallisuuspalvelut. Meillä on kokemusta muun muassa ydinvoimalaitoksien eri teknisten osa-alueiden arvioinnista ja tarkastuksesta, järjestelmien ja turvallisuusselosteiden kuvauksista sekä sisällöistä, laitoksen mallintamisesta ja analysoinnista sekä laitoksen toiminnallisesta suunnittelusta.

Asiantuntijamme ovat työskennelleet käyvillä ydinvoimalaitoksilla sekä laitosprojekteissa. Pystymme tuottamaan myös riippumattomia arvioita eri osa-alueilta liittyen laitoksen ydinturvallisuuteen. Ydinturvallisuuspalvelut on mahdollista tuottaa saumattomasti yhteistyössä muiden Proxionin asiantuntijoiden tarjoamien palveluiden, muun muassa dokumentaation, konfiguraation ja laadunhallinnanpalveluiden, kanssa.

Tarjoamme asiakkaillemme monipuolisesti nykyaikaiseen ydinvoimalaitosprojektiin liittyviä palveluita. Osaamisemme kattaa laaja-alaisesti ydinvoimalaitostekniikan, -turvallisuuden, dokumentaation- ja konfiguraatiohallinnan ja lisensioinnin palvelut. Asiantuntijoillamme on pitkä kokemus ydinvoimalaitoksilta ja -projekteista. Ymmärrämme eri maiden vaatimustason ja palvelumme on mahdollista sovittaa saumattomasti toimintaympäristöön soveltuviksi. Asiantuntijoidemme avulla asiakas pystyy hallitsemaan paremmin ydinvoima-alan haastavia ja laaja-alaisia kokonaisuuksia. Lisäksi meillä on ainutlaatuista osaamista ja kokemusta laitostoimittaja- ja viranomaisyhteistyöstä.

Ota yhteyttä

Mikko Oksanen
Asiakkuusjohtaja
mikko.oksanen@proxion.fi
0409619224

Lisätietoja

Mikko Oksanen
Asiakkuusjohtaja
mikko.oksanen@proxion.fi
0409619224

Turvallisuus on meidän jokaisen yhteinen asia.

Juho Marila, liiketoimintajohtaja