Open 8.00 – 16.00 | Administration and Invoicing 0207 495 400 | Training Inquiries 0207 495 401info@proxion.fi

 

Aito projektityö opettaa

Aito projektityö opettaa

Työskentelyni Proxionilla on jatkunut melko samanlaisena kuin ennenkin. Asioihin on päässyt nyt paremmin käsiksi, mutta uusia asioita ja siten uutta sisäistettävää tulee koko ajan. Toisaalta juuri tällainen uuden oppiminen on ehkäpä arvokkain asia, minkä työ voi opiskelijalle antaa. Suomessa rautatiealan koulutus on erityisesti teknisiltä osin melko vähäistä, ja omatkin opintoni Aalto-yliopistossa keskittyvät ennemminkin yleiseen maankäytön ja liikenteen suunnitteluun teknisten näkökulmien jäädessä vähemmälle. Tekniset näkökulmat luovat kuitenkin perustan yleisemmälle suunnittelulle ja asettavat sille reunaehtoja, ja siksi niiden ymmärtäminenkin on hyödyllistä ihan kaikissa suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä.

Työtehtäviini on tullut lisää monipuolisuutta parin itselleni uuden projektin muodossa. Joensuun ratapihaprojektissa olen muun muassa laskenut paikkoja raiteiden rajamerkeille, jotka osoittavat, kuinka pitkälle raidetta voi liikennöidä viereisen raiteen liikennöinnin estymättä. Lisäksi olen osallistunut Heinolan radan tasoristeysprojektiin, jossa nykyisin vartioimattomiin tasoristeyksiin asennetaan tasoristeysvalot. Nämä aurinkoenergialla toimivat ja GPS-paikannukseen perustuvat huomiolaitokset ovat tekniikaltaan perinteisiä varoituslaitoksia yksinkertaisempia ja siten halvempia. Ne voivatkin tarjota perinteisiä tasoristeyksiä edullisemman ratkaisun usealle rataosalle, mikä voisi auttaa kokonaisuudessaan parantamaan Suomen tasoristeysturvallisuutta. Siksi onkin ollut mielenkiintoista olla tällaisessa pilottiprojektissa mukana.

Etätyö on sopinut minulle mainiosti, ja olenkin jäänyt nyt etätöihin, vaikka toimistolle palaaminen on jo jonkin aikaa ollut mahdollista. Koska tiimini jäseniä työskentelee eri puolilla Suomea, uusiin asioihin perehtymisessä olisi joka tapauksessa käytettävä Teams-puheluita. Kotitoimistolta nämä onnistuvat kenenkään häiriintymättä. Kodin ja työn raja tietysti hieman hämärtyy etätöitä tehdessä, mutta olen yrittänyt pitää tämän rajan mahdollisimman suurena aloittamalla ja lopettamalla työpäivän mahdollisuuksien mukaan aina samaan aikaan ja keskittymällä mahdollisimman hyvin työhön työaikoina. Hyvänä puolena vapaa-aika lisääntyy, kun työmatkoihin ei tarvitse käyttää aikaa. Muutenkin työ on sujunut melko lailla kuten olen odottanut. Tarkka CAD-piirtäminen vaatii tarkkuutta ja oikeiden etäisyyksien mittailua, ja se saattaa olla välillä myös hieman itseään toistavaa. Juuri tällaiseen keskittymistä vaativaan työhön hiljainen kotitoimisto onkin osoittautunut mukavaksi paikaksi työskennellä.

-Jani