Open 8.00 – 16.00 | Administration and Invoicing 0207 495 400 | Training Inquiries 0207 495 401info@proxion.fi

 

Kesätimantit esittäytyvät: Aarne

Kesätimantit esittäytyvät: Aarne

Olen aina ollut kiinnostunut mm. tekniikasta ja liikenteestä, joten lukion ja armeijan jälkeen päädyin muutamaksi vuodeksi liikenne- sekä museoalan töihin. Yliopisto-opinnoissa pääaineenani on maantiede, mutta kurssi- ja sivuainevalinnoilla olen pyrkinyt kehittämään osaamistani etenkin kaupunki- ja liikennesuunnitteluun liittyen. Päämääränäni onkin ollut pidemmän aikaa työllistyä opintojen jälkeen kaupunki- tai liikennesuunnittelun tehtäviin, jotta voin osaltani olla luomassa ihmisille toimivampaa arkea.

Olen aktiivisesti seurannut etenkin suomalaista kaupunki- ja liikennepolitiikkaa sekä pyrkinyt vaikuttamaan taloudellisesti ja ekologisesti kestävän liikenteen kehittämiseen sekä lisäämiseen. Kun kävi ilmi, että Proxion on ollut tekemässä selvityksiä raitiojunaliikenteen edellytyksistä useammalla kaupunkiseudulla Suomessa, olin luonnollisesti kiinnostunut etenkin näistä projekteista. Yhteydenotto aiheen tiimoilta johti lopulta siihen, että päädyin Proxionille kesätöihin.

On ollut hienoa päästä Proxionille kesätöihin, sillä näin on tarjoutunut mahdollisuus seurata aitiopaikalta suomalaisen raideliikennesuunnittelun käytännön ydintä myös paljon toisistaan eroavissa projekteissa. Työssä antoisaa on etenkin ollut päästä hyödyntämään omaa raideliikennealan tuntemusta sekä osaamista ja omalla panoksella vaikuttamaan suunnitteluun.

Mielekkäiden ja omaa osaamista haastavien projektien ohella motivaatiota työhön luovat mukavat työkaverit sekä hyvä työilmapiiri. Tietää olevansa hyvässä työpaikassa, kun töihin voi tulla hyvällä mielellä, sekä töistä lähteä myös hyvällä mielellä. Elämässä kun on tullut vastaan myös sellaisia työpaikkoja, missä tilanne on toinen.

Töissä uutta on ollut muun muassa uudenlaisten ohjelmistojen käyttö, joita ei aiemmin ole tullut opinnoissa tai muuten käytettyä. Samoin mahdollisuus erilaisten tietokantojen hyödyntämiseen on tarjonnut uutta näkemystä sekä luonut mahdollisuuksia kehittää omaa asiantuntemusta.

Odotan toiveikkaana tulevan hallituksen linjauksia etenkin raide- ja kaupunkiraideliikenteeseen liittyen. Jos ilmastolupauksia halutaan lunastaa ensi vuosikymmenellä, on tällä vuosikymmenellä toimittava. Tarvitaan siis rohkeita ja kauaskantoisia päätöksiä, jolla raideliikenteen kilpailukyky sekä markkinaosuus saadaan kasvamaan niin henkilö- kuin tavaraliikenteessäkin.

Historia on osoittanut, että moni aikalaisten epäilemä hanke on osoittanut hyödyllisyytensä toteuduttuaan. Tämä ei saa kuitenkaan tarkoittaa liian yksisilmäistä toimintaa, vaan tärkeintä on liikennejärjestelmän kehittäminen kokonaisuutena myös alueelliset tarpeet huomioiden. Uudet hankkeet luovat uusia mahdollisuuksia, mutta olemassa olevan infran kehittämistä ja ylläpitoa ei tule unohtaa samaan aikaan, sillä kansantalous ja kilpailukyky luodaan tällä hetkellä nykyisellä infralla ja toimintamalleilla, eikä niillä mitä tulevaisuudessa on.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että Suomi on seuraamassa eurooppalaista esimerkkiä ja lisäämässä panostuksia raideliikenteeseen. Siten raideliikenteen suunnittelu työllistää jatkossa yhä enemmän ihmisiä, joten rautaisia ammattilaisia tarvitaan yhä enemmän. Oman osaamisen kehittäminen liikennealan asioissa siis kannattaa, sillä alan työllisyysnäkymät näyttävät hyviltä.