Open 8.00 – 16.00 | Administration and Invoicing 0207 495 400 | Training Inquiries 0207 495 401info@proxion.fi

 

OPSIMU-koulutus Ranskan Strasbourgissa

OPSIMU-koulutus Ranskan Strasbourgissa

Osa Proxionin ERTMS/ETCS-tiimistä kävi Ranskassa (4.11.2019 – 8.11.2019) Clearsyn järjestämässä OPSIMU-koulutuksessa. OPSIMU-simulaattori on työkalu, jonka avulla voidaan muun muassa rakentaa junaratoja, simuloida eri ETCS-tasojen toimintaa sekä ajaa junaa manuaalisesti nähden reaaliajassa kuljettajapaneeli. Simulaattorikoulutus kuului osaksi simulaattorin hankintaa, jonka Proxion on suorittanut viimeisten kuukausien aikana. Koulutukseen lähdettiin kokoonpanolla Aapo, Janne-Joonas, Jarno ja Joona. Ensimmäinen päivä kului matkustamiseen ja koulutukseen valmistautuessa. Saavuimmekin Ranskaan mukanamme laaja joukko erilaisia kysymyksiä eurooppalaiseen kulunvalvontaan ja simulaattoriin liittyen.

Ensimmäinen koulutuspäivä alkoi kello 09.00 Clearsyn toimistolla, joka sijaitsi aivan Strasbourgin keskustassa. Puolet ensimmäisestä koulutuspäivästä käytettiin siihen, että opiskelimme simulaattorin perustoiminnallisuuksia ja perehdyimme simulaattorin käyttökohteisiin. Loppupäivänä saimme harjoituksia, joissa tuli esimerkiksi rakentaa kuvan 1 mukainen rataosuus. Rataosuutta hyödynnettiin erilaisissa ETCS 1- ja 2-tason simuloinneissa. Esimerkkiradan avulla pyrittiin havainnollistamaan lähes kaikkia ominaisuuksia, joita simulaattorilla oli tarjota radan rakentamiseen.

 

Kuva 1. Ensimmäisessä harjoituksessa luotu esimerkkirata

Toisena koulutuspäivänä käytiin läpi jo haastavampia toiminnallisia skenaarioita, kun junalle annettiin ajolupia ETCS 1- ja 2-tasolla. Päivän aikana käytiin laajasti läpi, miten erilaiset tasonvaihdot toteutetaan eri tasojen välillä. Suurin oppi toiselta koulutuspäivältä oli se, miten veturilaitteen ja radioverkon välillä muodostettiin yhteys ja millaisia eri vaiheita yhteyden muodostaminen vaatii. Ilman koulutusta saman tiedon löytäminen muualta olisi vienyt todennäköisesti huomattavasti kauemmin aikaa.

Viimeinen kokonainen koulutuspäivä piti sisällään Euroloopin tarkastelua ja avointen kysymyksien läpikäyntiä. Euroloop-tietämyksemme on ollut aikaisemmin vain teoriapohjaista, eikä esimerkkikohteita ole meinannut löytyä etsinnöistä huolimatta. Onnistuimmekin päivän aikana luomaan simulaattorissa Eurobaliisien ja Eurolooppia hyödyntäen toimivan silmukan ETCS 1-tasolla. Silmukan (”loopin”) avulla voidaan antaa tietoa seuraavan baliisiryhmän sanomasta vuotavan koaksiaalikaapelin välityksellä ennen kuin baliisiryhmä kohdataan. Aina kun uutta asiaa opittiin, nousi mieleen myös uusia kysymyksiä. Viikon aikana esiin nousseita aiheita kävimme iltapäivällä läpi. Keskustelua voisi luonnehtia rönsyleväksi, jossa aiheesta toiseen siirryttiin nopeastikin.

 

 

Kuva 2. Jarno ja Janne-Joonas harjoittelemassa ETCS 2-tason käyttöä

Perjantaina oli vuorossa OPSIMU-koulutuksen viimeinen päivä. Lentomme takaisin Suomeen lähti jo päivällä, jolloin aamun koulutus ei kestänyt kuin muutaman tunnin. Noiden tuntien aikana käytiin läpi vielä viimeisiä kysymyksiä muun muassa Eurobaliisien ketjuttamiseen ja radioverkon dynaamisiin vastauksiin liittyen.

Kokonaisuudessaan reissu oli erittäin onnistunut. Saimme uutta tietoa eurooppalaisesta kulunvalvonnasta enemmän kuin osasimme odottaa. Nyt tiedämme tarkemmin, mihin asioihin paneudumme jatkossa ja minne suuntaan osaamistamme kannattaa lähteä kehittämään.

-Joona