Project manager

Kiinnostaisiko työskentely mielenkiintoisisten ja haastavien raidealan hankkeiden parissa, tietenkin yhdessä alan timanttisimpien osaajien kanssa? Etsimme nyt projektipäällikköä Rautatieteknologiat-liiketoimintayksikköömme!  

Proxionilla olemme erikoistuneet kokonaisvaltaisiin rautatiehankkeisiin – tunnet rautateiden turvalaitteet, mutta ymmärrät myös kokonaisvaltaisesti rautatiealaa ja suunnittelua, jolloin varmistat menestymisesi monitekniikka-alaisissa projekteissa. Olet omimmillasi projektinhallinnassa ja sidosryhmäyhteistyössä ja varmistat palveluidemme laadun, tehokkuuden ja oikea-aikaisuuden asiakkaan suuntaan.   

Olet taustaltasi teknisen alan DI tai AMK-insinööri, jolla on kokemusta erilaisista infra-alan suunnittelu-, rakentamis- tai projektinjohtotehtävistä. Työn temmellyksessä tilanteet voivat muuttua nopeastikin, joten edellytämme jokaiselta tekijältä oma-aloitteista työskentelyotetta, vastuunottokykyä ja yhteen hiileen puhaltamista – hyvä asenne tekemiseen ja uuden oppimiseen kantaa pitkälle! Tehtävässä edellytetään suomen kielen taitoa, sujuva englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito katsotaan eduksi. Työssäsi pääset avainrooliin Suomen merkittävimpiin raidehankkeisiin. 

Proxion tarjoaa innostavan työilmapiirin, jossa jokainen saa olla oma itsensä. Tarjoamme innovatiivisen ja inspiroivan työyhteisön lisäksi kilpailukykyisen palkan, kattavan työterveyshuollon ja monipuoliset henkilöstöedut (mm. vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen, Epassi-edun ja mahdollisuuden käyttää Villa Proxion -huvilaa). Voit työskennellä millä tahansa Proxionin toimistopaikkakunnalla ja hyödyntää joustavasti myös etätyömahdollisuutta. Projektit tehdään tarkasti ja turvallisesti asiakkaan edellyttämällä tavalla, mutta muuten työntekijämme voivat päättää oman työntekonsa yksityiskohdista itse. 

Hae paikkaa palkkatoiveineen oheisen hakulomakkeen kautta 30.3.2023 mennessä! 

Etsimme muuten liiketoimintayksikköömme myös mm. ryhmäpäällikköä – katso ihmeessä kaikki avoimet paikkamme! 

Lisätietoja

Would you be interested in working on interesting and challenging projects in the rail industry, of course together with the most brilliant experts in the field? We are now looking for a project manager for our Railway Technologies business unit!

At Proxion, we specialize in comprehensive railway projects – you are familiar with signaling systems and have a comprehensive understanding of the railway industry and designing, thereby ensuring your success in complex projects together with other technologies’ experts. You are at your best in project management and stakeholder cooperation and ensure the quality, efficiency and timeliness of our services towards the customer.

You have a technical background as a MSc or BSc (engineering) with experience in various planning, construction or project management tasks in the infrastructure sector. In the hustle and bustle of work, situations can change quickly, so we require from each worker a self-initiated approach to work, the ability to take responsibility and to work together – a good attitude towards doing things and learning new things goes a long way! The position requires knowledge of the Finnish language, fluent oral and written English is considered an advantage. In your work, you will play a key role in Finland’s most significant railway projects.

Proxion offers an inspiring work atmosphere where everyone can be themselves. In addition to an innovative and inspiring work community, we offer a competitive salary, comprehensive occupational health care and versatile personnel benefits (e.g. leisure accident insurance, Epassi benefit and the opportunity to use the Villa Proxion villa). You can work at any of Proxion’s office locations and flexibly take advantage of remote work as well. The projects are carried out precisely and safely as required by the customer, but otherwise our employees can decide on the details of their own work.

Apply for a position with salary expectations via email lauri.aarnio@proxion.fi by March 30, 2023!

By the way, we are also looking for e.g. group manager – check out all our open positions!