Uudised

Rahulikku jõuluaega!

On aeg tänada oma töötajaid, kliente ja koostööpartnereid möödunud 2021. aasta eest ning võtta jõuludeks aeg maha. Aasta on olnud sündmusterohke ja möödunud kasvu tähe all. Ka sel aastal on meil õnnestunud vastavalt eesmärkidele kasvatada nii käivet kui töötajate arvu ning 2022. aasta alguses on meil üle Soome ja Eesti tütarettevõttes kokku ligi 150 Proxioni töötajat! Sel aastal oleme jõuluannetusteks…

Lue lisää

Uudised

Proxion asutab Tallinnas tütarettevõtte

Soome raudteetaristu projekteerimise, digi- ja koolitusteenust pakkuv Proxion laiendab oma tegevust Eestisse. Ettevõtte peakontor asub Helsingis, kuid praegu tegutsetakse ka Kuopios, Oulus, Tamperes, Mikkelis ja Pieksämäkis. Nüüd otsib Proxion Tallinna tütarettevõtte tegevjuhti. Proxioni põhiteadmisi nõuavad raudteetaristu avaliku ja erasektori projektid. Eesmärk on luua Eestis eksperdiorganisatsioon, mis võimaldab Proxionil Baltikumi kaudu pääseda ligi raudteetranspordi projektidele üle kogu Euroopa. „Eesti tegevjuhi esimene…

Lue lisää

Uudised

Perepuhkus annab töötamiseks paindlikkuse

Anssi Krooks on Proxionis töötanud 3,5 aastat, sealhulgas viimased kolm aastat ettevõtte digiteenuste ärijuhina. Viimasel aastal Anssi aga laua taga ei istu nagu tavaliselt, vaid veedab argipäevad, kokku 9 kuud, uute väljakutsetega, mis tekivad alla üheaastase lapsega tegeledes. Teekond tema perepuhkuseni algas Anssil ja Proxionil rahulikult, kuna perepuhkuse pikkus ja aeg on ettevõttes täielikult läbiräägitavad. Anssi teatas oma kavatsusest võtta…

Lue lisää

Uudised

Proxion ja XAMK koostöö koolitusvallas

Proxion loob koostöös Kagu-Soome rakenduskõrgkooliga Soome tingimustes ainulaadse koolitusprogrammi. Täiesti uus koolitusprogramm raudteesektoris algab 2020. aasta novembris. Huvitundjad saavad programmi kandideerida avatud rakenduskõrgkooli kaudu. „Meie koostöö paneb aluse Soome tingimustes täiesti ainulaadsele koolitusprogrammile, mis annab õpilastele alusteadmised ja arusaamise raudteesektorist. Tööhõive väljavaated raudteesektoris on väga head ja me loodame koolitustöö kaudu leida rohkem spetsialiste meie enda eksperdimeeskonda,“ ütleb Timo Savolainen,…

Lue lisää

Uudised

Proxioni personalifond toetab ekspertide tasustamist

Ekspertidest koosnevas organisatsioonis on tegijate võrdne ja kannustav tasustamine eriti oluline. Proxion on alati pidanud oluliseks, et iga esmaklassiline tegija saaks nautida koos saavutatud edu tulemusi ja teda hinnatakse tema tehtud töö eest. „Kasutame erinevaid individuaalseid preemiaid ja projektitasusid. Tahtsime selle kõrvale tuua veel midagi uut, mis toob pikemas perspektiivis kasu meie ekspertidele ja kaasab meie inimesi veelgi tõhusamalt,“ ütleb…

Lue lisää

Uudised

Päike ja tuul tagavad ohutuse raudteedel

Uue valitsuse programmi läbivad teemad on investeeringud raudteetaristusse, taastuvenergiasse ja raudteeohutusse. Loodetakse, et tööstus võtab meetmeid, et muuta need asjad reaalsuseks. 26. juunil käivitatakse Soomes maailma esimene kohalik tuule- ja päikeseenergial töötav raudteeülesõidukoha hoiatusseade. 26. juunil 2019 käivitab Nivala tõenäoliselt maailma esimese raudteeülesõidukoha hoiatusseadme, mis töötab täielikult kohalikul tuule- ja päikeseenergial. Proxioni väljatöötatud seade on ehitatud ristmikule, kus varem ei…

Lue lisää

Uudised

Proxion viib ellu Espoo-Salo otsetee üldplaneeringu turvanguseadmete projekti

Proxion on valitud Espoo-Salo otsetee üldplaneeringu turvanguseadmete projekteerijaks ja eksperdiks. Projektileping allkirjastati neljapäeval, 4. aprillil 2019. Ulatuslik turvanguseadmete projekt hõlmab näiteks Euroopa rongiliikluse kontrollisüsteemi ETCS nõuete ja funktsionaalsete põhimõtete määratlemist ning selle eri tasemete hindamist, ETCSi ja JKV rongiliikluse kontrolli funktsionaalsuse ja rakendamise võrdlust, traditsioonilise turvanguseadmete kava väljatöötamist ning turvanguseadmete tõhususe, sealhulgas funktsionaalsuse ja kasutatavuse hindamist. See projekt viiakse ellu…

Lue lisää

Uudised

Töö + perekond – pere vajadusi arvestavad tööelutavad suurendavad heaolu tööl

Soome Tööstusliit (EK) on käivitanud kampaania „Töö + perekond“, mille eesmärk on esitada ettevõtetele ja teistele tööandjatele üleskutse leida ja esile tõsta lahendusi, mis toetavad töö- ja pereelu ühitamist iga töökoha enda vaatenurgast. Ka Proxionis tahame osaleda tööstusliidu kampaanias, mis tõstab esile meile väga olulisi väärtusi. Proxionis on alati tehtud jõupingutusi, et hoida töö- ja pereelu tasakaalus, mistõttu leidsime, et…

Lue lisää

Uudised

Espoo linna rööbastee parandab nii kohaliku kui ka kaugtranspordi kvaliteeti – algab projekteerimine

Soome Transpordiamet ja Proxion sõlmisid lepingu Tuomarila–Kauklahti linnarööbastee Espoo rööbastee lõigu ehitusprojekti kohta enam kui 2 miljoni euro väärtuses. Raudteeprojekt parandab lähirongiliikluse kvaliteeti ning vähendab Helsingi ja Turu vahelisi liiklushäireid. Proxioni konsultant Soome Transpordiameti Espoo ja Kauniaineni suuremahulise ühisprojekti planeerimisel on AINS Group. Soome Transpordiamet ja Proxion kirjutasid esmaspäeval, 22. veebruaril alla ligikaudu 2,3 miljoni euro suurusele lepingule Espoo linna…

Lue lisää

Uudised

Soome Proxion uuendab Eesti raudteevõrku

Eksperdiorganisatsioon Proxion võitis ulatusliku raudteehanke Eestis. Lepingu väärtus on üle miljoni euro ja see on suunatud Eestis algavale raudteevõrgu turvangusüsteemide uuendamisele. Suuremahuline objekt hõlmab peaaegu kogu AS Eesti Raudtee hallatavat võrku – praegu uuendatav lõik on umbes 500 kilomeetrit pikk ja hõlmab ligi 50 jaama. Projekt viiakse ellu aastatel 2019–2024 ja Proxion teostab seda koostöös arendaja konsultandi Weladoga. Proxion vastutab…

Lue lisää