Digitaalsed raudteeteenused

Raudteeliiklus on muutumas

Soome valmistab liiklusjuhtimises ette uusi raadiovõrgupõhiseid lahendusi, et liikuda digitaalse ja nutika raudteeliikluse poole. Esimesed raadiovõrgutehnoloogial põhinevad ERTMSi/ETCSi lahendused on juba käimas. Proxion on tugevalt seotud näiteks uue süsteemi elluviimise planeerimise, nõuete määratlemise, simuleerimise ning veeremi ja rööbastee taristu modelleerimisega. Lisaks täidame eksperditeadmisi nõudvaid ülesandeid ka teistes liini tehnilistes süsteemides või juurdepääsu kontrollisüsteemides.

Andmete kasutamine võimaldab raudteetranspordi ja -taristu paremat planeerimist ning meetmete üle otsustamist. Meil on lihtne otsuste tegemist toetada, sest Proxion ei ole ainult valdkonna asjatundja, vaid meil on ka palju kogemusi teabesüsteemide, asukohaandmete ja tarkvara valdkonnas. Kasutame muu hulgas andmeanalüüsi, kaardivisualiseerimist ja uuringuid. Lahendame ka andmete kvaliteedi ja asukohaandmetega seotud probleeme ning koostame vajaliku materjali.

Samuti kasutame uusimat tehnoloogiat, et parandada tõhusust, ohutust ja keskkonnahoidlikkust. Katsetame ja juurutame agiilselt mitmesuguseid tehnoloogilisi ja tarkvaralahendusi, kasutades ära oma ulatuslikke teadmisi tarkvara, asukohaandmete, asjade interneti, raadiovõrkude, masinnägemise ja tehisintellekti kohta.

Koos oma klientidega leiame hea meelega uusi võimalusi andmete ja digitaalsete tööriistade kasutamiseks!

Digi- ja tarkvarateenused

Digitaalsete ja tarkvarateenuste vallas kuuluvad meie pädevusse eelkõige mobiilsed skaleeritavad rakendused alates arhitektuurilisest planeerimisest kuni pilvepõhiste rakendusteni, samuti mitmekülgne andmeanalüüs. Meie arendusmeeskond tegutseb agiilses Scrumi raamistikus, jagades oma liikmete vahel teadmisi ja vastutust.

Lisaks pädevale arendusmeeskonnale põhineb edukas tarkvaraarendusprojekt tehnilisel kirjeldusel, tarkvara ja integreerimise planeerimisel. Samuti aitame nimetatud allüksustega nii era- kui ka riigisektori kliente alates pakkumistest kuni rakendamise kontrollimiseni.

Tänapäeval mängivad andmed olulist rolli otsuste tegemisel ja subjektiivsete tähelepanekute kinnitamisel. Mitmekülgsed andmeanalüüsid, alates elektritsentralisatsiooni süsteemist asukohateabeni, aitavad ekspertidel valida parimad planeerimisvõimalused. Lisaks hõlbustab nutikas visualiseerimine arvulise teabe arusaadavust ja sidusrühmade arutelu.

ERTMSi süsteemi projekteerimine

ERTMSi süsteemi projekteerimismeeskond keskendub liiklusjuhtimissüsteemi funktsionaalsele ja tehnilisele ülesehitusele. Meie süsteemi projekteerimise eksperdid mängivad võtmerolli süsteemi funktsionaalsete omaduste, arhitektuuri, töömeetodite ja rööbastee seadmete rakendusplaanide määramisel.

Võta ühendust

Lauri Aarnio
Üksuse direktor
lauri.aarnio@proxion.fi
0407042542

ERTMSi testimine ja labor

Raudteetranspordi digitaliseerimine tähendab liiklusjuhtimise süsteemide põhjalikku uuendamist ning nõuab mitmetasandiliste seadmete ja süsteemide koostalitlusvõimet. Testimine on uute süsteemiosade väljatöötamise ja funktsionaalsuse tagamise oluline osa. Meie ERTMSi labori- ja testimismeeskonna eksperdid on tarkvaraarenduse, telekommunikatsiooni ja seadmetehnika asjatundjad. Labori- ja testimismeeskond on pädev ERTMS-süsteemi integreerimises, süsteemi ülesehituses ja tööfunktsioonide katsetamises ning katsetamise planeerimises.

Lisateave

Meie edu saladus peitub selles, et meil on väga head töötajad.

Timo Savolainen, tegevjuht