Espoo linna rööbastee parandab nii kohaliku kui ka kaugtranspordi kvaliteeti – algab projekteerimine

Soome Transpordiamet ja Proxion sõlmisid lepingu Tuomarila–Kauklahti linnarööbastee Espoo rööbastee lõigu ehitusprojekti kohta enam kui 2 miljoni euro väärtuses. Raudteeprojekt parandab lähirongiliikluse kvaliteeti ning vähendab Helsingi ja Turu vahelisi liiklushäireid. Proxioni konsultant Soome Transpordiameti Espoo ja Kauniaineni suuremahulise ühisprojekti planeerimisel on AINS Group.

Soome Transpordiamet ja Proxion kirjutasid esmaspäeval, 22. veebruaril alla ligikaudu 2,3 miljoni euro suurusele lepingule Espoo linna rööbastee projekteerimiseks. Linna rööbastee reageerib reisijate arvu suurenemisele, parandades reisijateveo ja kaugrongiteenuste teenindustaset ja täpsust. Samal ajal arendab projekt oluliselt Espoo ja Kauniaineni linnakeskkonda.

Linna rööbastee on ka Turu kiirraudteeühenduse ehk ühetunnise rongi projekti esimene etapp.

„Kahe uue rööbasteega saame eraldada kaug- ja lähitranspordi eri rööbastele. Nii vähendame raudteeliikluse vastuvõtlikkust häiretele ja võime suurendada lähirongiliikluse sagedust umbes selliseks, nagu on metrool,“ ütleb projektijuht Tommi Rosenvall Soome Transpordiametist.

Soome Transpordiameti Espoo ja Kauniaineni keerulises ühisprojektis ehitatakse Leppävaara ja Kauklahti vahele olemasolevate rööbasteede kõrvale veel kaks rööbasteed, uuendatakse kaheksa jaama varustust ja arendatakse ühenduspunktide peatusalasid.

 

Projekt viiakse ellu ehitus- ja transporditingimustes

 

Raudteeprojekti tööetappide ühitamine pideva tiheda rongiliiklusega linnakeskkonnas on keeruline ja nõuab peale selge kommunikatsiooni ka hoolikat planeerimislahendust. Projekti peakonsultant on Proxion, kes vastutab koos AINS Groupiga linna rööbastee projekteerimise eest Espoo linnapiirkonnas Tuomarila ülesõidusillast Kauklahtini.

„Praegune liin asub tihedas linnakeskkonnas, seega tekitab kahe uue rööbastee ehitamine probleeme ka projekteerimisel. Kõigi projekteerimislahendustega püüame vähendada ja ennetada ehituse ajal nii raudteetranspordi kui ka kerg- ja sõidukiliikluse liiklushäireid,“ ütleb Proxioni ärijuht Mikko Saarinen.

„Espoo linna rööbastee on mitmekülgne projekt, mille edu eeldus on sujuv koostöö Soome Transpordiameti ja teiste huvirühmadega. Proxionile on väga oluline osaleda Soome raudteetranspordi võtmeprojektides, mis arendavad meie raudteesüsteemi ning lihtsustavad nii kohalikku kui ka kaugtransporti,“ jätkab Saarinen.

Projekteerimine algab andmete kogumisega, hetkeolukorra modelleerimisega ja eelmise projekteerimisetapi lahenduste täiustamisega. Linna rööbastee projekti aktiivne teostusaeg on kaks aastat ja kogu projekt peaks valmima 2028. aastal.

 

Keerulised maapinna tingimused nõuavad geotehnika eriteadmisi

 

Uue rööbastee mitmekesine keskkond ja maapinna nõudlikud tingimused nõuavad projekteerimisel laialdasi eriteadmisi.

„Rööbastee lõigul on palju pehmet savipinnast, seega planeerime mitmeid püsivaid tugiseinu ja vaiaplaate. Rööbastee lõigul on ka kolm uut silda, üks uus kaljutunnel ja nõudlikud kalju läbilõiked,“ ütleb AINS Groupi geoteaduste ja kaljutehnoloogia juht Ilona Häkkinen.

„Selleks, et liiklus jätkuks segamatult, suuname ressursid töövahetustele ja tööaja korralduse planeerimisele. Töötamise ajal kasutatavate kraavide ja tugede kavandamine toimiva raudtee kõrvale nõuab erilisi geotehnilisi teadmisi. Projekt on eriti oluline, sest saame parandada transpordiühendusi meile väga tuttavas keskkonnas,“ ütleb Häkkinen.

Linnarööbastee projekti kogumaksumus on 275 miljonit eurot. Kulud jagunevad riigi ja linnade vahel pooleks (Espoo 40%, Kauniainen 10%). Planeerimise etapiks on saadud Euroopa Ühendamise Rahastu (CEF) toetust. Euroopa Komisjoni CEF-i komitee määras hinnanguliselt 22 miljonit eurot maksvale ehitusprojektile 50% toetust.