Hindamis- ja kinnitamisteenused

Raudteetranspordi tuleviku tagaja

Hindamis- ja kinnitamisteenuste eesmärk on olla uute raudteetransporti edasiviivate süsteemide võimaldaja, tugi ja hüppelaud ning tagada ohutu ja sujuv liiklus.

Raudteesüsteemi oluliste muudatuste riskijuhtimist hinnatakse sõltumatult. Selle tagab sõltumatu ohutushindamise asutuse (ISA) kasutamine. FINASi akrediteerimistalitus on kinnitanud, et Proxion Plan Oy sõltumatu ohutushindamise asutuse hindamis- ja kinnitamisteenused on kooskõlas riskijuhtimismäärusega.

Hindamine

Hindamistoimingutes viime läbi sõltumatu riskijuhtimise hindamise kooskõlas RAUDTEE EN standardite ja riskihindamise ühise ohutusmeetodite määrusega (EL) nr 402/2013.

ISA hindamisasutus alustas tegevust 2021. aasta veebruaris. Kliendi huvides on järgida Traficomi määrusi ja raudteeliikluse seadust, mis on seotud projekti kasutuselevõtulubadega. Kui Soome Transpordiamet teavitab Traficomi uuest projektist, nõuab Traficom ehitamise ajal oma tegevusloas ELi CSM-määruse järgimist. See kehtib kõigi oluliseks hinnatud projektide kohta.

Lõpptulemusena saab klient ohutushindamise aruande, mis sisaldab infot selle kohta, kuidas projekti käigus on tegelikult riskijuhtimist teostatud. Järeldused põhinevad projekti käigus esitatud tõenditel.

Kinnitamine

Kinnitusteenustega aitame oma klientidel tuua raudteeturule uusi raudteetooteid või tehnilisi süsteeme. Tänu meie ekspertteadmistele on kinnitamisprotsess tõhus ja toode või süsteem kinnitatakse võimalikult kiiresti. Klient saab loota ostetud toodete või süsteemide toimimisele ja ohutusele, kuna need on määratletud, testitud ja kontrollitud.

Samuti toetame uuenduste juurutamist Proxion Plan Oy projektides. Oleme ka tihedalt seotud uue põlvkonna ERTMSi süsteemide rööbastee- ja veduriseadmetega seotud kinnitamisprotsessidega.

Kinnitusteenused on kooskõlas ISA, NoBo ja DeBo protsessidega. Kliendi huvides on katsetada ja kontrollida oma uue toote või süsteemi vastavust ja sobivust ning suurendada usaldust kliendi vastu. Edukate katse- ja inspekteerimisprotsesside lõppedes saab klient toote kohta kinnituse Soome Transpordiametilt ja Traficomilt.
Klient võib jätkata oma toote turustamist EMPsse ning CE-märgise saab luua pärast EÜ ja FI kontrollisertifikaate.

Lisateave

Proxioni vaimu peab ise kogema.

Pia Haavisto, personalijuht