Koolitus- ja ohutusteenused

Ohutuma raudteetranspordi nimel

Proxionis on meie ülesanne parandada raudteede ja linnarööbastee transpordi ohutust ning vähendada riskitegureid. Meie eksperdid hindavalt pidevalt projekti käigus riske, nii et lõpptulemus on kindlasti esmaklassiline ja ohutu, unustamata seejuures kasutatavust ja sujuvust. Pakume ka ohutusalast nõustamisteenust ning arendame ohutusjuhtimise ja juhtimissüsteeme eraraudtee-ettevõtjatele.

Pakume laia valikut koolitusi kutseoskuste arendamiseks ja säilitamiseks. Meie koolituste hulgas on kõik olulised raudteeohutuse koolitusprogrammid, nagu rööbasteede tööohutuskoolitus (ohutus), turvameeste koolitus (T-mees), raudteejuhtide koolitus (RTV) ja veeremijuhtide täiendõpe ja palju muid. Meie koolitajad on oma ala spetsialistid.

Raudteeliiklus

Koostame ohutusjuhtimise dokumentatsiooni eraõiguslikele raudtee-ettevõtjatele ja raudtee-ettevõtetele, tegutseme ohutusjuhtidena ning pakume ka broneerimisteenuseid. Tellimuse täitmisel kaardistame kliendi vajadused ning pakume oma teenuseid personaliseeritult ja kvaliteetselt. Meie meeskonna teenused hõlmavad ka ohutusnõustamisteenuseid (VAK/RID) ning erinevaid järelevalve- ja auditeerimisteenuseid. Pakume sarnaseid teenuseid ka metroo- ja trammiliikluse jaoks.

Samuti on meie meeskonnal kogenud siseauditite tegemisel, arvestades erinevaid klientide vajadusi. Lisaks teostame näiteks Soome Transpordiametile mittevastavuste analüüsi ja klassifitseerimist.

Oleme kiiresti ja tõhusalt ellu viinud mitmeid ohutusnõuetele vastavaid protsesse ning kliendid on meie tööga väga rahule jäänud. Meie meeskond koosneb raudteeala kogenud ekspertidest. Meil on eriteadmised sellistes valdkondades nagu ohutusjuhtimine, rongijuhi tegevus, asendustööd, seadmed, eeskirjad ja ohtlikud ained.

Ohutus

Tahame osaleda ohutu liiklemise tagamisel raudteel. Et tagada ohutust ja ennetada ohtusid riskide tuvastamise kaudu, oleme kliendiga ühenduses kõikides funktsionaalsuse olelusringi etappides. Ühe tööna teeme riskijuhtimist projekteerimise, ehitamise, käitamise ja käigust kõrvaldamise erinevates etappides. Ülesandeid täidame kliendi juhendatud riskihindamismeetoditega.

Võttes arvesse ettevõtte vajadusi, saab kohandatud võrguplatvormil teha VAK-i transpordi, funktsionaalse ohutuse hindamist ja riskijuhtimisega (SASC ehk ohutusjuhtum) seotud riskihindamisi ja pakkuda ohutusnõustamisteenuseid, samuti tutvustada töötajatele juhendamise käigus ohutusjuhiseid ning asukohas ja tehases orienteerumist. Teeme koostööd ja arendame tööstust tihedalt koos erinevate sidusrühmade ja ametiasutustega.

Täidame alati oma klientide ülesandeid kehtivaid eeskirju järgides. Meil on ka suurepärased teadmised ohutuskultuurist ja HOF-teguritest (Human and Organisational factors, inim- ja organisatsioonilised tegurid).

Koolitus

Aitame klientidel arendada oma töötajate oskusi, kasutades tänapäevaseid koolitusmeetodeid, näiteks videod, 360-meetod, VR- ja AR-tehnoloogia ning meie veebipõhine koolitusplatvorm. Kohandame neid teenuseid ja kasutame erinevaid rakendusmeetodeid, lähtudes klientide vajadustest.

Teeme aktiivset koostööd ka teiste hariduse ja koolituse valdkonna tegijatega. Näiteks oleme koostöös Kagu-Soome Rakenduskõrgkooliga (XAMK) koostanud 20-punktilise raudtee tehnilise töökeskkonna õppemooduli.

Teeme tihedat koostööd Kiwa Inspectaga ja täiendame seeläbi oma koolituspakkumisi. Koostöös saame koolitusi ka tulevikus standardida ja sertifitseerida.
Tütarettevõttega Proxion Estonia laieneb meie koolitustegevus tulevikus ka Balti regiooni.

Lisateave

Me saame töö tehtud. Me ei viida aega.

Petri Puikkonen, peamine omanik ja asutaja