Meist

Inspiratsioon ja innovatsioon, edu ja võimalused.

Usume, et heade asjade tegemine avab häid võimalusi. Igal ettevõtte töötajal on võrdne vabadus täita oma kohustusi oma äranägemise kohaselt. Ainus viis raudteesektorit tulevikku viia on olla loov ning loovus vajab aega ja ruumi.

Lugu

Julge mõelda suurelt

Ma eelistaksin veeta päeva lõvina kui kogu ülejäänud elu lambana. Kui Pieksämäkist pärit Petri Puikkonen asutas Proxioni ja koostas 2005. aastal Haukivuori angaaris koos kahe oma töötajaga esimesed pakkumisdokumendid, oli talle selge, et ettevõte peab Soome raudteetranspordis tegema tähelepanuväärseid asju. Alguses naerdi Puikkoneni ideed ja 10 miljoni euro suurune käibeplaan välja. Veidi rohkem kui kümme aastat hiljem ulatus Proxioni käive esimest korda üle 10 miljoni, seal töötas üle 100 töötaja ja see oli esimene eraettevõtja Soome raudteel. Praegu, rohkem kui 15 aastat pärast asutamist, on Proxion seotud kõigi riiklikult oluliste raudteeprojektidega, osutab kõiki raudteesektoris vajalikke teenuseid ja kasvab ka rahvusvaheliselt. Eduloo lähtepunkt on asutaja veendumus mõelda suurelt.

Pieksämäkis sündinud ja elektriinsenerina koolitatud Puikkonen kaotas juba esimesel tööpäeval südame raudteesektorile. Oli 1990ndate lõpp ja Soome raudteetranspordi hanked olid eraettevõtjatele avanenud paar aastat varem. Puikkonen sai tööd raudteeprojektide ehituskonsultandina. Ta hakkas valdkonna vastu huvi tundma, õppis tundma selle erinevaid tegijaid ja nägi tulevikuvõimalusi. Ettevõtluskogemus teistes valdkondades julgustas teda ka raudteesektoris iseseisvalt edasi minema.

Proxioni tegevus on algusest peale juhindunud vastutuse ja vabaduse ideest. Proxion soovib mängida oma osa tööstuse konkurentsivõime parandamisel ja inimeste liikumise hõlbustamisel. Ettevõtte asutaja ja omanik Petri Puikkonen usub, et heade asjade tegemine avab häid võimalusi.

Sama oluline on kogu Proxioni ajaloo vältel olnud see, et ettevõttes on igal töötajal võrdne vabadus täita oma kohustusi oma äranägemise järgi. Ainus viis raudteesektorit tulevikku viia on olla loov, ja köidikud takistavad loovust.

7 Kontorit
140 + Raudtee-eksperti
15 Tiimi

Töökultuur

Iga idee loeb

Oleme uuenduslik ja kiiresti arenev ettevõte, kes soovib raputada ja reformida traditsioonilist raudteetööstust, kus just praegu toimub digitaliseerimine. Meie eesmärk on lihtsalt olla oma ala parim. Et see eesmärk saavutada, on tööde tegemiseks vaja valdkonna parimaid inimesi. Oleme Proxionis kindlad, et just siit leiab Soome raudteesektori parima oskusteabe; seda tuleb kogu aeg juurde ja see areneb pidevalt!

Proxionis töötavad asjatundlikud ja ambitsioonikad spetsialistid erinevatest valdkondadest. Paljud neist on noored. Töötajatele meeldib siin, sest minevikku kuuluvad struktuurid, mis 2020. aastatel enam ei tööta, on meie töökultuurist eemaldatud. Kõik saavad oma tööpäeva üksikasju ise mõjutada; väljastpoolt tulijad ei saa aru, kes on juhataja ja kes mitte, ning kõiki kuulatakse. Proxion soovib, et inimesed paistaksid silma oma ideede ja oskustega, mitte oma ametikoha pärast.

Kliendile tähendab Proxioni töökultuur paremat töö kvaliteeti ja uuenduslikke ideid. Uued ideed ja parimad tulemused sünnivad siis, kui on olemas loominguvabadus, mis võimaldab talendil esile kerkida.

Saame oma töö tehtud. Me ei viida aega.

Petri Puikkonen, peamine omanik ja asutaja

Tulevik

Rahvusvahelistumine loob uusi võimalusi

2021. aastal kasvab võlgadeta ja jõukas, 15 miljoni eurose käibega Proxion kiiresti. 2020. aastatel plaanib ettevõte jätkata aktiivset värbamist ja laieneda rahvusvaheliselt. Eesmärk on olla Soome raudteetööstuse parim ekspert ja oluline tegija Euroopas.

2021. aasta alguses avas Proxion kontori Tallinnas. Balti turg on oluline ja huvitav, sest raudteesektorisse tehakse praegu sajandi investeeringuid ja uuendusi. Proxioni eesmärk on luua Eestis eksperdiorganisatsioon, mis võimaldab ettevõttel osaleda üleeuroopalistes raudteetranspordiprojektides, näiteks Rail Balticu projekteerimisel Tallinnast Varssavisse. Proxioni eesmärk on laiendada oma tegevust ka Rootsi ja Kesk-Euroopasse.

Rahvusvaheline tegevus loob ka Proxioni Soome töötajatele erinevaid häid karjäärivõimalusi. Värbamine Tallinnasse jätkub.