Päike ja tuul tagavad ohutuse raudteedel

Uue valitsuse programmi läbivad teemad on investeeringud raudteetaristusse, taastuvenergiasse ja raudteeohutusse. Loodetakse, et tööstus võtab meetmeid, et muuta need asjad reaalsuseks. 26. juunil käivitatakse Soomes maailma esimene kohalik tuule- ja päikeseenergial töötav raudteeülesõidukoha hoiatusseade.

26. juunil 2019 käivitab Nivala tõenäoliselt maailma esimese raudteeülesõidukoha hoiatusseadme, mis töötab täielikult kohalikul tuule- ja päikeseenergial. Proxioni väljatöötatud seade on ehitatud ristmikule, kus varem ei ole olnud hoiatusseadet. See on katseprojekt, mille käigus hinnatakse taastuvenergia piisavust ning taastuvenergia tootmiseks ja säilitamiseks vajaliku tehnoloogia piisavust aastaringseks kasutamiseks tõeliselt keerulistes tingimustes ja ohutuse seisukohalt kriitilises kohas. Süsteem vastab ka rangetele ohutus- ja funktsionaalsusnõuetele, mis on kehtestatud Soome raudteeületuskohtadele. Hoiatusseadmed tellib Soome Transpordiamet.

Proxion on välja töötanud energiahalduse ja -salvestuse tehnoloogia (EIS), mis on võimeline koguma elektrienergiat korraga mitmest taastuvast energiaallikast. Elektrienergia salvestatakse tänapäevastesse liitiumioonakudesse, millega raudteeületusseade töötab. Süsteemi kasutamist saab jälgida ja kontrollida kaugjuhtimisega. Proxioni EIS-süsteem sobib mis tahes kasutuskohta, kus energiavarustus peab olema kindel, taastuvenergia on olemas, kuid elektrivõrguga ei soovita või ei ole võimalik ühendust luua.

Raudteevaldkonnas ei kasutata maailmas taastuvenergiat peaaegu üldse. Piisavalt suure töökindluse ja ohutusega energiasüsteemid ei ole olnud kättesaadavad,“ ütleb Proxioni omanik Petri Puikkonen. „Tahtsime sellest kitsaskohast üle saada, suurendades raudteeohutust ja taastuvenergia kasutamist raudteel, luues samal ajal uuenduslikke lahendusi. Eriti on arutatud raudteeületuskohtade ohutust Soomes ning just selle probleemiga tegeledes tahame traditsiooniliste lahenduste kõrvale tuua uusi,“ ütleb Puikkonen.

Soomes on endiselt umbes 1800 järelevalveta raudteeületuskohta, kus ei ole hoiatustehnikat. Peamine takistus hoiatusseadmete ehitamisel on nende hind. Olenevalt objektist on ühe pooltõkkepuuga seadme ehitamise keskmine maksumus 250 000 eurot.

Raudteeületuskohtade ohutuse parandamine on Soome Transpordiameti üks peamisi eesmärke. Meil on hea meel tervitada kõiki uusi lahendusi, mis aitavad kaasa meie eesmärgi saavutamisele,“ ütleb Soome Transpordiameti vaneminspektor Aki Härkönen. „Proxioni väljatöötatud uus tehnoloogia on elektrivõrgust sõltumatu ja sobib kõige paremini sellistele objektidele, kus elektrivõrguga liitumine on keeruline või kulukas. Soome Transpordiamet on valmis tellima need seadmed ka teistesse kohtadesse, kui Nivala katseseade on tunnistatud ohutuks ja töökindlaks. Taastuvenergia kasutamine on alati teretulnud,“ võtab Härkönen kokku.