Projekteerimis- ja ekspertteenused

Kompromissitu ekspertteenus

Arvestame projekteerimisel algusest lõpuni igati kliendi soovidega ja projekti puudutavate detailidega.

Püüdleme alati keskkonnale, ühiskonnale ja inimestele jätkusuutlike lahenduste poole. Meil on valdkonna uusimad teadmised ja uusim tehnoloogia. See tagab selle, et klient võib alati projekti tulemusega rahul olla.

Turvanguseadmed ja liiklusjuhtimise süsteemid

Turvanguseadmete ja liiklusjuhtimise süsteemide projekteerimisel on üks olulisemaid tegureid riskide minimeerimine. Meie spetsialistidel on raudteeliikluse juhtimise ja turvangusüsteemide valdkonnas kogenud. Projekteerime uusi lahendusi ja teeme muudatusi olemasolevates süsteemides.

Turvangusüsteemide projekteerimine hõlmab erinevaid aspekte, nagu näiteks turvanguseadmete asukoha, ühenduse, raudteeülesõidukohtade hoiatusseadmete, märkide ning JKV- ja ERTMS-süsteemide planeerimine.

Funktsionaalsuse planeerimisel arvestame erinevate transpordiliikide ja häiretega. Lisaks teostame nii olemasolevate kui uute elektritsentralisatsiooni süsteemide projekteerimise ja juhtimise planeerimisega. Selleks oleme välja töötanud ProVISU modelleerimistarkvara. See võimaldab meil kuvada ja simuleerida eri lahenduste funktsionaalsust.

Elektriprojekteerimine

Projekteerime erinevaid valgustus- ja elektrifitseerimissüsteeme, mis põhinevad nutikal juhtimisel, kasutatavusel ja energiatõhususel. Projekteerime muu hulgas alade, teede ja tänavate valgustuskohti.

Teeme ka valgustuse mõõtmistöid ning elektrivõrgu uuringuid ja diagnostikat.
Oleme Soome suurim ja pädevaim suure võimsusega seadmete projekteerija ning saame hakkama ka suuremahuliste ülekandeküttesüsteemide projekteerimisega.
Samuti projekteerime toiteseadmeid, akusid ja UPS-võrke.

Mis puutub elektrivõrkudesse, siis meie projekteerijad on vastutava projekteerijana osalenud mitmes suures projekteerimisprojektis, nt erinevad büroohooned, muuseumid, multifunktsionaalsed ruumid. Neist kõige suurem kogemus on mitmesuguste erirajatiste, näiteks elektritsentralisatsiooni süsteemide ja tootmisrajatiste projekteerimisel.

Elektriraudtee projekteerimine

Meie elektriraudtee projekteerimise spetsialistid tegelevad olemasoleva elektriraudtee muudatuste ja täiesti uute liinide projekteerimisega. Töös arvestame põhjalikult projekti elutsükliga. Tõhusad ja paindlikud lahendused projekteerimisetapis tagavad toimiva ja kulutõhusa tulemuse. Samuti arvestame alati liikluse ja hooldustööde vajadustega.

Elektriraudtee projekteerimine hõlmab muu hulgas pingekatkestuste ja -rühmade projekteerimist. Proxion on juba aastaid tuntud kui klastriskeemide ja pingekatkestuste asjatundja. Meie ekspertidel on ka palju kogemusi ja teadmisi elektriraudtee mehaaniliste konstruktsioonide ja mõõtmete projekteerimise alal.

Samuti oleme kogenud raudtee elektrivõrgu simulatsiooni eksperdid ning me suudame elektrivõrkude energiatarvet analüüsida ja arvutada.

Telemaatika ja reisijate teave

Meie teenus sisaldab reisijate teabesüsteemide projekteerimispakette ning teadmisi telemaatika, telekommunikatsiooni ja turvatehnoloogia vallas. Meie telemaatika- ja teabesüsteemide meeskond arendab kliendikeskseid lahendusi koos teiste valdkondadega ja ka oma lahendustena.

Telemaatika valdkonnas on meil suurim pädevus kaamerasüsteemide, tagurduskaamerasüsteemide, side- ja kaabliteede projekteerimise, samuti erinevate juurdepääsu kontrollimise, blokeerimis-, tulekahjuandurite/hoiatus- ja murdvarguse tuvastamise süsteemide alal. Lisaks suudame elektriprojekteerimise ja digitaalteenuseid kaasates luua telemaatika valdkonnas täiesti uuenduslikke lahendusi.

Mis puutub reisijate teavitamisse, siis pakume muuhulgas ka staatiliste ja muutuvate siltide, valjuhääldisüsteemide, kuulmisseadmete, sõiduplaanide, raudteejaamade, reisikeskuste, bussiterminalide ja muu ühistranspordi juurdepääsetavate siltide lahendusi. Peale tavapärase investeeringute planeerimise hõlmab meie projekteerimisteenus vajalike seadmete, side- ja elektriplaanide koostamist kuni äri- ja tehniliste hankedokumentide koostamiseni.

Taristu projekteerimine

Proxionis on taristu projekteerimisse kaasatud raudtee projekteerimismeeskond ja geodisaini meeskond, kes koos moodustavad valdkonna kõige tugevama projekteerimismeeskonna. Kasutame projekteerimisel andmete modelleerimist ja koostame kvaliteetseid projekte. Oleme osalenud ka ST projektides, seega oskame arvestada ehitusobjektide vajadusi ja projektide praktilisi ehitusnõudeid.

Meie raudteeliini projekteerimismeeskonda kuuluvad valdkonna tippeksperdid. Oleme seotud paljude riigi suurimate raudteede rööbastee ja ehituse projekteerimishangetega, laiaulatusliku raudteejaamade renoveerimisega, liinilõikude ümberehituste ja kaherööpmeliste raudteede planeerimisprojektidega, kus oleme vastutanud nii rööbastee tehnoloogia kui ka projektijuhtimise ja kõigi raudteekeskkonnaga seotud tehniliste valdkondade kavandamise kooskõlastamise eest. Uuringu- ja projekteerimiseelses etapis püüame koostöös geo- ja liiklusplaneeringuga leida projekteerimislahendused, mis kestavad läbi järgmiste projekteerimisetappide.

Geodisain
Parim geodisaini meeskond töötab sujuvalt koostöös teiste raudteekeskkonnaga seotud tehnoloogiavaldkondadega ning lahendab asjatundlikult ettevõttega seotud suuri ja väikesi probleeme alates eelprojekteerimisest kuni ehitusprojektini. Oleme pädevad näiteks järgmistes valdkondades: külmumiskaitse, drenaaži, sealhulgas truubi planeering, rööbastee tugevdused koos muldkehade, tugimüüride või stabiliseerimisega, vaiaplaatide geodisain, sildade geodisain, rööbaste elektriliste valgustusmastide geodisain, signaalivundamentide märgistused ja mürakaitse geodisain. Soovime jätkuvalt osaleda geotehnilise projekteerimise ühiste meetodite ning uute tasuvate ja ohutute lahenduste väljatöötamisel.

Transpordi ja logistika planeerimine

Liikluse planeerimine on eel- ja üldplaneerimise etappide oluline osa, et hinnata, milliseid taristu investeeringuid soovitud transporditeenuste tase nõuab. Liikluse planeerimine annab selge ja realistliku põhjenduse projekteerimislahenduste valimiseks. See hõlmab ka raudteeprojektide kasumlikkuse ja mõju hindamist, projekteerimisprotsessi koostoimet ja projekteerimislahenduste koordineerimist erinevates tehnoloogiavaldkondades.

Liikluse planeerimisel arvestatakse terviklikult raudteetranspordiga, võttes arvesse nii reisijate kui ka kaubavedude vajadusi ja võimalusi. Transpordi planeerimine käib Proxionis koostöös teiste meeskondade ja tehnoloogiavaldkondadega – see tagab lahenduste praktilise teostatavuse.

Logistika planeerimine tähendab meile transpordi- ja laolahenduste kulutõhusat planeerimist, arvestades kliendi vajadusi, nii et raudteetransport oleks oluline osa transpordiahelast. Logistika planeerimise näited on sadamate või tehaste peale- ja mahalaadimislahendused, paigutuse projekteerimine ja toorpuidu terminalid.

Kasutuselevõtukontrollid

Meie lai teenusevalik sisaldab ka turvavarustuse ja JKV-süsteemide kasutuselevõtuga seotud kontrolliteenuseid. Teeme kasutuselevõtukontrolle, tuginedes oma esmaklassilistele teadmistele nii väikestes kui ka suuremates projektides.

Kasutuselevõtukontrollide käigus vastutame selle eest, et süsteem toimiks kooskõlas valdkonna eeskirjade ja juhistega. Tehtud projekte kontrollitakse ning katsetatakse süsteemi funktsionaalsust ja ohutust. Kasutuselevõtukontrolli käigus hinnatakse, kas projektis tehtud lahendused on lõpptulemuse jaoks parimad.

Kasutuselevõtu inspektor kinnitab, et süsteemi saab ohutult kasutusele võtta. Proxioni arendatud ProVISU programm võimaldab simuleerida süsteemide testimist vastavalt reaalolukorrale.

Lisateave

Proxionisse tööle tulija ei pea olema raudteevaldkonna ekspert. Ta võib siin selleks kasvada.

Mikko Saarinen, ärijuht