Proxion asutab Tallinnas tütarettevõtte

Soome raudteetaristu projekteerimise, digi- ja koolitusteenust pakkuv Proxion laiendab oma tegevust Eestisse. Ettevõtte peakontor asub Helsingis, kuid praegu tegutsetakse ka Kuopios, Oulus, Tamperes, Mikkelis ja Pieksämäkis. Nüüd otsib Proxion Tallinna tütarettevõtte tegevjuhti.

Proxioni põhiteadmisi nõuavad raudteetaristu avaliku ja erasektori projektid. Eesmärk on luua Eestis eksperdiorganisatsioon, mis võimaldab Proxionil Baltikumi kaudu pääseda ligi raudteetranspordi projektidele üle kogu Euroopa.

„Eesti tegevjuhi esimene ülesanne on värvata 20 eksperti ja luua Proxioni toel eksperdiorganisatsioon. Ta peab koostama pikaajalise strateegia ja tegevuskava, et laiendada Baltimaade projektide kaudu tegevust ka ülejäänud Euroopasse. Lisaks on tegevjuht juhtkonna liikmena tugevalt seotud Proxioni kogu tegevuse arendamisega,“ ütleb tegevjuht Timo Savolainen.

Proxioni eesmärk on võimaldada raudteetranspordi kahekordistamist Soomes. Eesmärk on ka Eestis sama. Meie varad on raudteetaristu tugev projekteerimisoskus ja eelarvamustevabad arendusprojektid.

„Rohelistel väärtustel on tugev mõju meie taustale. Oleme keskendunud raudteetranspordi täieliku potentsiaali edendamisele. Me tahame teha julgelt uusi algatusi, et arendada kogu raudteetransporti. Edu sõltub meie ekspertide asjatundlikkusest, mistõttu on tõhus meeskond oluline ka Eestis,“ ütleb Proxio asutaja ja juhatuse esimees Petri Puikkonen.

Eestisse laienemine põhineb mahukal uuringul

Proxioni laienemine Eestisse on õigustatud samm. Tütarettevõtte asutamist sillutab laiaulatuslik uuring: aastatel 2019–2020 elluviidud ulatuslik Eesti Raudtee turvanguseadmete projekt. 20-liikmelist projektimeeskonda juhtis Proxioni Balti piirkonnajuht Jussi Nieminen.

„Projekt hõlmas oma jaamadega peaaegu kogu Eesti raudteevõrku. Eesti Raudtee kasutas oma pakkumiskutses edukalt üldplaneeringut turvangusüsteemi uuendamiseks. Tänu sellele tööle võime öelda, et teame Eesti raudteetranspordisüsteemi eripärasid ülekaalukalt kõigist osalejatest paremini,“ ütleb Nieminen.

Balti regioonis on praegu käimas suured raudteeprojektid, mis on seotud raudteevõrgu ulatuslikemate uuendustega kogu Euroopas,“ ütleb Petri Puikkonen.

„Tahame olla Eesti ja Balti raudteekultuuri arendamisel esirinnas ning seeläbi teha järjekindlaid edusamme Euroopa turul. Paneme uue tegevjuhi eestvedamisel kokku Eesti tippspetsialistide projekteerimismeeskonna, et osaleda üleeuroopalistes projektides.“

Vastastikune õppimine

Proxion on 15 aasta jooksul kasvanud eksperdiettevõtteks, kus töötab üle 100 spetsialisti. Kasv põhineb ekspertidel, kes on oma töös entusiastlikud ja julgevad julgelt mõelda uuel viisil.

„Mõnes mõttes oleme jõudnud kriitilise arvuni. See tähendab, et meil on nii palju erinevaid eksperte, et me loome pidevalt uusi asju. Ekspertide arv tagab innovatsiooni ja julged algatused. Meile on väga oluline, et suudaksime oma töö- ja mõtteviisi Eestisse viia. Loomulikult tahame õppida ka uut töökultuuri oma Eesti kolleegidelt,“ sõnab tegevjuht Timo Savolainen.

„Igale Proxioni uuele töötajale määratakse mentor, kes on ettevõttes töötanud pikemat aega. Ta aitab nii tööülesannete täitmisel kui ka töökultuuri omaksvõtmisel. Õppimine on alati vastastikune – seetõttu arendab Eestisse laienemine ka Proxioni töökultuuri,“ ütleb juhatuse esimees Puikkonen.

„Eestil on tugev poliitiline tahe ühisteenused digitaliseerida. See võib tähendada ka seda, et keskendume jõulisemalt digitaalse äri ja tarkvara poole arendamisele ning tootearendusele. Koostöö Eesti haridusasutustega mängib olulist rolli nagu Soomeski. Ootan huviga kõike, mida selle teekonna käigus õpime.“

Proxion toimib nagu pereettevõte selles mõttes, et tarbetu hierarhia ja bürokraatia proovitakse alati kõrvale jätta. On hädavajalik, et igaüks saaks ükskõik kellelt abi või ideid küsida. Alates tegevjuhist kuni juhatuse esimeheni osaletakse igapäevases töös nagu kõik teisedki.

„Petri on visionäär, kes oma kartmatu suhtumisega julgustab meid edasi liikuma. Timole seevastu võib lihtsalt helistada ja küsida mida iganes. Nad on suurepärane duo, et meid edasi juhatada,“ ütleb Jussi Nieminen.