Proxion viib ellu Espoo-Salo otsetee üldplaneeringu turvanguseadmete projekti

Proxion on valitud Espoo-Salo otsetee üldplaneeringu turvanguseadmete projekteerijaks ja eksperdiks. Projektileping allkirjastati neljapäeval, 4. aprillil 2019. Ulatuslik turvanguseadmete projekt hõlmab näiteks Euroopa rongiliikluse kontrollisüsteemi ETCS nõuete ja funktsionaalsete põhimõtete määratlemist ning selle eri tasemete hindamist, ETCSi ja JKV rongiliikluse kontrolli funktsionaalsuse ja rakendamise võrdlust, traditsioonilise turvanguseadmete kava väljatöötamist ning turvanguseadmete tõhususe, sealhulgas funktsionaalsuse ja kasutatavuse hindamist. See projekt viiakse ellu andmemudeli alusel ja selle kestus on ligikaudu 13 kuud. Üldiselt sisaldab projekt umbes 94 kilomeetrit rööbasteed.

Soome Transpordiamet ütleb oma pressiteates, et Espoo-Salo otsetee on osa Helsingi ja Turu vahelisest kiirraudteeühendusest, mis lühendab linnadevahelist sõiduaega ning laiendab tööhõive- ja tööturupiirkonda, tuues kaasa uusi võimalusi piirkondlikuks kasvuks ja arenguks. Projekt toetab ka raudtee ääres asuvate linnade ja valdade maakasutust ning kohaliku transpordi arendamist. Samuti pakub otsetee võimalust arendada raudteeliiklust Rantaratal. Projekt mitte ainult ei avalda suurt mõju rahvusvahelise konkurentsivõime kasvule ja piirkondlike rongiühenduste positiivsele arengule, vaid suurendab ka piirkonna atraktiivsust tööstuslikust vaatenurgast.

Espoo-Salo otsetee projekt on teiste tehnoloogiasektorite jaoks jagatud kolmeks osaks. Proxion osaleb konsultandinda ka mõnes muus lepinguosas andmemudeli koordinaatori ja kuluhalduse juhtimise vastutavates rollides.

On väga tore osaleda projektis, mis rakendab ja määratleb Euroopa raudteesüsteemi tingimusi Soome raudteevõrgus,“ ütleb Proxioni planeerimisteenuste ärijuht Mikko Saarinen. Mikko nendib, et tegemist on Soome esimese projektiga, milles ETCS on kaasatud ülesande määratlemisse. „Projekti jaoks hakkavad tööle meie Soome parimad ETCSi ja turvanguseadmete projekteerimise eksperdid ning sel moel anname oma panuse ja lisaväärtuse Soome raudteetranspordi arengusse. Projektiga tugevdab Proxion veelgi oma positsiooni Soome juhtiva ETCSi eksperdina,“ võtab Mikko kokku.