Proxioni personalifond toetab ekspertide tasustamist

Ekspertidest koosnevas organisatsioonis on tegijate võrdne ja kannustav tasustamine eriti oluline. Proxion on alati pidanud oluliseks, et iga esmaklassiline tegija saaks nautida koos saavutatud edu tulemusi ja teda hinnatakse tema tehtud töö eest.

„Kasutame erinevaid individuaalseid preemiaid ja projektitasusid. Tahtsime selle kõrvale tuua veel midagi uut, mis toob pikemas perspektiivis kasu meie ekspertidele ja kaasab meie inimesi veelgi tõhusamalt,“ ütleb Proxioni tegevjuht Timo Savolainen. „Sel aastal oleme koostöös Mandatum Life’iga loonud personalifondi ja selline premeerimise viis on juba praeguseks saanud meie ekspertidelt väga head tagasisidet.“

Kõik Proxioni töötajad on Proxioni personalifondi liikmed. Fond annab igale proxionlasele võimaluse säästa paindlikult oma elusituatsiooniga sobiva säästueesmärgi jaoks. Fondi kaudu on tasusid võimalik saada oluliselt suuremates summades kui sularahas – lisatasude ülekandmise korral fondi ei kaasne isiklikke kulusid ja makse.

Proxioni töötajad valisid enda hulgast esindajad fondi juhatusse. Juhatuse koosseisus on kaks töötajate esindajat ja üks tööandja esindaja.

„Personalifond on hea võimalus premeerida töötajaid hea tulemuse eest. Samal ajal saab töötaja tulemustasu investeerides lihtsa ja tasuta võimaluse suurendada varade tootlust. Tervikuna on see lihtne viis turvaliselt investeerimist alustada,“ ütleb Proxioni personalifondi juht Katriina Pietilä. „Minu arvates hõlbustab fond omavahendite mitmekesistamist ja tagab ka turvalisuse mustadeks päevadeks. Personaalne fondiosak jaguneb seotud ja väljavõetavaks osakuks ning enda soovi järgi saab selle ka välja võtta,“ ütleb Katriina.