Digirata projekt

Proxion osaleb tuleviku raudteede digitaalse terviklahenduse määratlemisel

Digirata projektiga nüüdisajastatakse raudteede tehnosüsteemid, mille oluline osa on rongiliikluse juhtimissüsteemi üleviimine üleeuroopalisele ERTMS-/ETCS-süsteemile. Rongiliikluse juhtimine on raudteetranspordi tõrgeteta toimimise tagamise vältimatu osa. Proxioni eksperdid on töötanud mitmes erinevas töörühmas Digirata projekti erinevates etappides.

Proxion on mänginud olulist rolli RATO22 väljaandmise ettevalmistamisel. RATO väljaandeseeria uus osa kirjeldab ERTMS-/ETCS-süsteemi määratlust, projekteerimist, ehitust ja hooldust. Töö tehti tihedas koostöös Soome ja rahvusvaheliste huvirühmadega, et leida Soomele sobivaimad tehnilised lahendused.

Proxion on töötanud eksperdi ja projekteerijana Soome esimese ERTMSi/ETCSi 2. taseme katseraja ehitusprojektis. Uus ERTMSi/ETCSi katselõik asub Juurikorpi-Hamina vahel Proxioni projekteeritud (Kouvola)-Kotka/Hamina lõigul. Katseraja ehitusprojekti käigus on koostatud põhjalik plaan, mis tagab, et katserada ja sellelt saadud uus teave teenivad Soome üldist tehnilist lahendust parimal võimalikul viisil.

Proxion on välja töötanud ja ehitanud mobiilse 5G mõõtelabori, et toota raudteevõrgust üksikasjalikke raadiosidevõrgu ja positsioneerimise mõõtmise andmeid ning hõlbustada ja kiirendada ERTMS-süsteemide integreerimise katsetusi ja kasutuselevõttu. Mobiilne 5G mõõtelabor on ka raudtee uute teenuste nüüdisajastamise arendusprojekt.