Edela-Soome kohalike rongijaamade arengukava

Edela-Soome kohalike rongijaamade arengukavas uuriti kohalike rongijaamade ehitamist kooskõlas Edela-Soome piirkondliku plaaniga esialgse kava tasandil. Uuring oli osa MAL-lepingu rakendamisest Turu linnapiirkonnas. Arengukava koostamist alustati 2020. aasta novembris Edela-Soome Seltsi tellimusel. Heikki Saarento on vastutanud uuringu tegemise eest Edela-Soome Ühingus. Tööd on juhendanud ka juhtrühm, kuhu kuulusid esindajad kohaliku rongiliikluse mõjupiirkonna omavalitsustest, aga ka muudest kohaliku rongiliikluse korraldamisega seotud asutustest ja organisatsioonidest. Töö konsultandid on olnud Alkutieto Oy ja Proxion Plan Oy.

Töö tutvustab visandi tasemel seisakute ning nendega seotud peatusalade ja transpordiühenduste teostamist ning kulutasemeid. Perroonide ehitamisel on suund kiirele ja lihtsale teostatavusele. Jaamade asukohtade valimise lähtepunkt on olnud bussi- või trammipeatuse suurusklass tiheda raudteeliiklusega jaamade asemel. Tööd on tehtud proportsionaalse jaama asukoha taristu saavutamiseks, lähtudes hinnangulisest rongivahetuse kasutajapotentsiaalist, mille põhjal tehti ettepanek 6, 16 ja 50 m perrooni pikkuste kasutamiseks, mis määratakse veeremi uste asetuse järgi. Kõige lühemates liikluspunktides teenindab jaama ainult osa või üks rongiüksuse uks. Planeerimisel võeti arvesse perrooni pikkuste tulevast laienemisreservi.