Joensuu sorteerjaama ehitusplaneering anti üle Soome Transpordiametile

Joensuu sorteerjaama ehitusplaneering anti üle Soome Transpordiametile

Soome Transpordiamet on võtnud vastu Proxioni koostatud Joensuu sorteerjaama ehitusplaani Joensuu sorteerjaama hanke jaoks. Sorteerjaama funktsionaalsust ja töökindlust parandatakse näiteks uute turvanguseadmete ja liiklusjuhtimiseradadega. Raudteetransporti parandavad muutused raudteeliikluses, reisijate- ja kaubaveo ühendamine ning elektrifitseerimine. Ajakohane ja funktsionaalne sorteerjaam toetab Joensuu jaamaala arendamist. Soome Transpordiameti projektijuht Jetro Matilainen kiitis suurüksuse rakendamise efektiivsust ja kvaliteeti.

Joensuu kesklinna lähedal asuva Joensuu sorteerjaama ajalugu ulatub kaugele tagasi. Puidust jaamahoone ja esimesed rööbasteed telliti aastal 1894, samal aastal, kui Nikolai II tuli Soome suurvürstina võimule. Nüüd, peaaegu 130 aastat pärast kasutuselevõtmist, läbib sorteerjaam Joensuu sorteerjaama uuendusprojektis suurimat muutust oma ajaloos, kui sorteerjaam renoveeritakse peaaegu täielikult. Sorteerjaama rööpad, liiprid ja killustiku tugikiht on oma elutsükli lõpus ning sorteerjaama praegune läbilaskevõime ei ole rongiliikluse kasvuks piisav.

Soome Transpordiamet ja Proxion allkirjastasid 15. mail 2020 kokkuleppe ehitusprojekti koostamiseks; projekti koostamise koguväärtus oli ligi 2 miljonit eurot. Projekt valmis kiiresti, kuid kvaliteedis järeleandmisi tegemata.

„Nädalaste koosolekute tava ja takistuste logid, mida jälgiti tehnoloogiavaldkondade kaupa, võimaldasid projektil tõhusalt edasi liikuda ja traditsioonilisi koosolekuid polnud vaja nii sageli kui tavaliselt. Tõhus kommunikatsioon, eriti projekti edenedes, võimaldas edu saavutada,“ ütleb Soome Transpordiameti projektijuht Jetro Matilainen.

Proxion koostas Joensuu sorteerjaama hankele geomeetria-, alus- ja pealisehituse, samuti elektrirööbastee-, voolu- ja turvanguseadmete projektid ning tegi nendega seotud uuringud ja ekspertide töö. Oskusstruktuuride kujundamise eest vastutas AINS Group, kes on Proxioni konsultant. Projekteerimismeeskond koosnes enam kui 40 eksperdist.

„Sorteerjaama uuendamine saab olema tõepoolest põhjalik. Ehitusprojekt keskendus sorteerjaama moderniseerimisele, et paremini ja takistusteta teenindada nii sorteerjaama kasutajaid kui ka piirkonnas asuvaid ettevõtteid,“ kirjeldab kogu ettevõtmist Proxioni projektijuht Hafizur Rahman.

„Proxionile on see olnud eriline koht, kus koos konsultandiga näidata, kuidas teostada väga suur projekt lühikese aja jooksul. Peaaegu 20 000-tunnise eksperditöö lõpuleviimine üheksa kuu jooksul on näidanud, et suudame keerulises olukorras koostada kvaliteetseid ja multidistsiplinaarseid projekte. See on olnud äärmiselt hea saavutus nii Proxioni kui ka AINS Groupi projektimeeskonnalt. Projekti ei oleks lõpetatud ilma sujuva koostööta,“ ütleb Proxioni ärijuht Mikko Saarinen.

Kulutõhus üksus, mis teenindab nüüdisaegset transporti

Prognooside kohaselt suureneb reisirongiliiklus Helsingi suunas 2035. aastaks 12 rongilt 14 rongile. Joensuu sorteerjaama projekt aitab kaasa Joensuu jaamaala arendamisele, mille eesmärk on muu hulgas suurendada kesklinnale orienteeritud töökohti ja kesklinna elanikkonda. Jaamaala arendamise eesmärk on 2030. aastaks 3500 uut töökohta ja 6000 uut elanikku. Projekti eesmärk on vähendada rongiliikluse ja -hoolduse kulusid 3,3 miljoni euro võrra aastas.

„Joensuu sorteerjaam on Soome mastaabis suur üksus. Tulevikus paikneb sorteerjaama alas enam kui 15 rööbastee kõrval suur hulk erinevaid piirkonna teenindamisele suunatud rajatisi, muu hulgas tõstetud perroonid, viaduktid ja tõkkevabad teed,“ lõpetab Rahman.

Lisateave

Jetro Matilainen
Projektipäällikkö
Väylävirasto
jetro.matilainen@vayla.fi
050 505 1513