Karjala raudtee kiiruse suurendamise jätku-uuring

Karjala raudtee kiiruse suurendamise edasine uuring tehti Põhja-Karjala piirkondliku nõukogu ja Lõuna-Karjala Liidu ülesandel 2021. aasta märtsis-aprillis. Töös kaardistati Imatra-Joensuu liinilõigu arendusmeetmed reisijateveo kiiruse suurendamise võimaluste vaatenurgast. Uuringus kasutati 2018. aastal Soome Transpordiameti tellitud Imatra-Joensuu liinilõigu kiirendamise vajaduse uuringut, milles on elluviimise võimalused koondatud piirkondlikult. Vajaduste aruandes ei ole siiski seisukohta selle kohta, kuidas edendada meetmete rakendamist. Vajaduste hindamise põhjal töötas Proxion välja selge ja kiirust suurendava teostusviisi, mis määratles põhilise täiustamise ja kiiruse suurendamise etapilisuse, iga etapi jaoks vajalikud meetmed, kulud ja mõju reisimahule ja sõiduajale.

Tehakse ettepanek alustada kiiruse suurendamist nendes lõikudes, kus saavutatakse pikim pidev kiirustaseme paranemine:
• 1. etapp: Kesälahti–Hammaslahti. Pikim peaaegu pidev kiirustase 200 km/h.

Peale kiiruse suurendamise meetmete ka üldine remont ja Syrjäsalmi raudteesilla uuendamine. Kuluprognoos umbes 71,2 miljonit eurot.• 2. etapp: Parikkala–Kesälahti. Pikim pidev kiirustase 200 km/h. Kuluprognoos umbes 57 miljonit eurot.
• 3. etapp: Hammaslahti–Joensuu. Kiirustasemeks jääks umbes 160–170 km/h. Kuluprognoos umbes 17,3 miljonit eurot.
• 4. etapp: Imatra–Parikkala. Kiirustaset ei saa praegusest kiirusest 140 km/h pidevalt oluliselt tõsta, muu hulgas rööbastee geomeetria tõttu. Siiski võib võtta ette väiksemaid parandusmeetmeid ja samuti ka üldise remondi. Kuluprognoos umbes 59,8 miljonit eurot.

Teostusviisi kogumaksumus on ligikaudu 205,3 miljonit eurot, reisi ajaline mõju on umbes -16 minutit ja lisanduks kuni 210 uut reisi päevas.