Functional survey of Vainikkala traffic location

Vainikkala on Venemaa ja Soome vahelise raudteeliikluse kõige olulisem piiripunkt. Selle kaudu kulgeb umbes 18 miljonit tonni kaupa ja 640 000 reisijat aastas. Sorteerjaam koosneb kahest osast: Vainikkala jaamast ja Vainikkala kaubajaamast, millest just kaubajaamal on eelkõige liiklusmahtude tõttu probleeme näiteks raudtee läbilaskevõimega. Uuringus selgitati välja Vainikkala transpordipunkti arenguvajadused vajaduspõhiselt. Meetmed jagati kiireloomulisuse järjekorras nelja erinevasse korvi:

Korv 0+: kõige kiireloomulisemad meetmed, mille jaoks on planeerimistööd juba käimas.

Korv 1: meetmed, mida tuleks rakendada võimalikult kiiresti ja mis parandavad sorteerjaama funktsionaalsust kulutõhusal viisil.

Korv 2: meetmed, mida tuleks liiklusmahu väikese kasvu korral lähitulevikus rakendada.

Korv 3: meetmed, mis nõuavad liiklusmahu märkimisväärset suurenemist, et olla kasumlik.

Uuringus osalesid Proxioni transpordiplaneerimise meeskond ja taristu-, elektri- ja turvanguseadmete meeskonnad. Digitaalteenuste meeskond tegi samuti Vainikkala ümberlülitusseadmete andmete ülevaatuse, mida kasutati näiteks meetmete arengutee kujundamisel.

Töö tehti Kagu-Soome raudteevõrgu uuringu osana, kus uuriti Vainikkala kõrval ka Luumäki-Vainikkala liinilõiku, Lappeenranta ja Lauritsala liikluspunkte ning Luumäki-Imatra-Imatrankoski piirilõiku. Töö kohta koostati ka eraldi koondaruanne.