Töö + perekond – pere vajadusi arvestavad tööelutavad suurendavad heaolu tööl

Soome Tööstusliit (EK) on käivitanud kampaania „Töö + perekond“, mille eesmärk on esitada ettevõtetele ja teistele tööandjatele üleskutse leida ja esile tõsta lahendusi, mis toetavad töö- ja pereelu ühitamist iga töökoha enda vaatenurgast. Ka Proxionis tahame osaleda tööstusliidu kampaanias, mis tõstab esile meile väga olulisi väärtusi.

Proxionis on alati tehtud jõupingutusi, et hoida töö- ja pereelu tasakaalus, mistõttu leidsime, et kampaaniaga „Töö + perekond“ liitumine on meile oluline teema. Edukas eksperditöö nõuab tuge nii tööandjalt kui ka pereliikmetelt ning Proxioni eesmärk on alati aidata ekspertidel leida hea tasakaal töö ja perekonna vahel.

Soomes on levinud erinevad tööviisid ning võimalus töötada ajast ja asukohast sõltumatult on meile igapäevane asi. Need on ka teemad, mida aasta-aastalt personalirahulolu uuringus tunnustatakse,“ ütleb Proxioni personalijuht Pia Haavisto. „Julgustame emasid ja isasid perepuhkust võtma ning lapsed on alati meie kontoritesse oodatud. Meile on oluline, et meie ekspertide pereliikmed teaksid, millises töökeskkonnas ja milliste töökaaslastega nende isad või emad iga päev aega veedavad.

Henri Lindholm, kes on taristu planeerimise meeskonna juht, hindab ka Proxioni töö- ja pereelu tasakaalu tõhusust. „Tööaeg on paindlik ja meil ei ole jäiki nõudeid töökoha füüsilise asukoha kohta, nii et pereelu jooksvaid küsimusi saab töötamise ajal väga hästi lahendada,“ ütleb Henri.

Proxionis kasutatava perepuhkuse pikkus ulatub miinimumist mitme aasta pikkuse puhkuseni. Lõppude lõpuks on nn beebiaeg üllatavalt lühike ajavahemik ja see on nii isadele kui ka emadele ainulaadne kogemus. „Ma usun – ja tean ka isiklikust kogemusest –, et nii emadel kui ka isadel on ka palju oskusi ja elukogemust, mida saab lapsehoolduspuhkuse ajal tööelus kasutada,“ ütleb Pia ja jätkab: „Minu arvates on oluline, et mitte ainult emadele, vaid ka isadele antaks võimalus osaleda täielikult oma laste eest hoolitsemises.“ Henri on samuti sama meelt: „Lapsed on väikesed vaid üks kord ja nende kasvamist on imeline jälgida ja olla selles osaline – on tore, et tööandja saab sellest aru ja annab selleks rohkem võimalusi.

Traditsiooniliselt tajutakse peresõbralikkust oma laste ja nende hooldamisega seotud asjana. Erinevad töö tegemise viisid võimaldavad aga toetada ja aidata näiteks ka oma vananevaid vanemaid. „Kui töö on paindlik ja kooskõlas pereelu erinevate vajadustega, suureneb ka heaolu ja toimetulek tööl. Sellisest mõlemale kasulikust korraldusest võidavad kõik, nii töötaja kui ka tööandja,“ võtab Pia jutu kokku.

Kui oled kampaaniast huvitatud, leiad selle kohta lisateavet aadressilt: https://ek.fi/mita-teemme/tyoelama/tyo-perhe/