Proxion
Ota yhteyttä
0207 495 400
ma-pe 8.00-16.00
figb
Valaistus

Valaistus

Rautatieasemien, liikennepaikkojen ja ratapihojen onnistunut valaistus parantaa käyttäjien turvallisuutta ja huomattavuutta. Valaistuksiin liittyy myös mastoja ja kaapeleita sekä muuntamoita.

Proxionin palvelut
 • Suunnittelu
 • Rakennuttaminen
 • Valvonta

X

Liikenne

Liikenne

Rautateillä liikkuu monenlaista liikennettä: juna-, vaihtotyö- ja ratatyöliikennettä.  Liikenteessä ja sitä ohjaavissa järjestelmissä on erityisesti huomioitu turvallisuuden ja toimivuuden erityisvaatimukset.

Proxionin palvelut

Selvitykset
Suunnittelu
Rakennuttaminen
Valvonta
Käyttöönotto

X

Opastimet ja merkit

Opastimet ja merkit

Opastimen avulla ohjataan liikennettä rataverkolla: annetaan tietoa kulkuteistä, nopeusrajoituksista ja paikallisluvista. Rataverkolla on käytössä pää- ja esiopastimia, raideopastimia sekä uusia yhdistelmäopastimia.

Radan merkeillä ohjataan rautatieliikennettä ja radanpitoa sekä annetaan informaatiota radan läheisyydessä liikkuville ihmisille.

Proxionin palvelut
 • Suunnittelu
 • Selvitystyöt
 • Rakennuttaminen
 • Yhdistelmäopastimen asiantuntijapalvelut

X

Turvalaitteet

Turvalaitteet

Turvalaitteet varmistavat rataverkon turvallisen toiminnan. Turvalaitejärjestelmiin liittyvät olennaisesti mm. asetinlaite, JKV-järjestelmä, kaapeloinnit ja ulkolaitteet, joita ovat mm. opastimet ja varoituslaitokset. Turvalaitejärjestelmiä ohjataan kauko-ohjausjärjestelmien avulla.

Proxionin palvelut
 • Suunnittelu
 • Rakennuttaminen
 • Valvonta
 • Selvitykset
 • Käyttöönotto

X

Kaapelit

Kaapelit

Rautatiejärjestelmässä on paljon erilaisia kaapeleita, jotka tuovat virtaa järjestelmille. Monet rautatieasemien laitteista, kuten valaistus, kamerat, matkustajainformaatiojärjestelmät edellyttävät kaapelointeja.

Tämän lisäksi turvalaitejärjestelmät (mm. opastimet ja varoituslaitokset) vaativat kaapelointeja sähkönsyötön turvaamiseksi ja tiedonsiirron varmistamiseksi. Kaapelointeihin liittyvät myös kaivot, alitukset ja kaapelireitit.

Proxionin palvelut
 • Suunnittelu
 • Rakennuttaminen
 • Valvonta

X

Valvoja

Valvoja

Valvoja varmistaa rakentamiskohteessa, että kaikki toteutetaan määräysten ja vaatimusten mukaisesti.

Lisäksi valvoja tarkastaa, että tehty työ vastaa laadullisia tavoitteita.

Proxionin valvontapalvelut

Turvalaite
Sähkörata ja vahvavirta
Alus- ja päällysrakenne

X

Rata

Rata koostuu kiskoista, niitä tukevista pölkyistä sekä päällys- ja alusrakenteesta. Rataan liittyvät olennaisesti myös vaihteet, tasoristeykset, turva- ja sähkölaitejärjestelmät.

Suomessa rataverkon pituus on 5944 km ja se on 90% yksiraiteista.

Proxionin palvelut
 • Suunnittelu
 • Suunnitteluttaminen
 • Rakennuttaminen
 • Valvonta

X

Vahvavirta

Vahvavirta

Rautatieympäristössä on useita vahvavirtaa edellyttäviä järjestelmiä. Näitä ovat mm. lämmitysasemat, ratapiha- ja vaihdekujavalaistus sekä vaihteenlämmitys.

Proxionin palvelut
 • Suunnittelu
 • Rakennuttaminen
 • Valvonta

X

Sähkörata

Sähkörata

Sähkörata koostuu syöttö- ja välikytkinasemista, ratajohdon johtimista ja niiden kannatusrakenteista. Sähkörata kuljettaa käyttöenergiaa sähkökalustolle.

Proxionin palvelut
 • Suunnittelu
 • Rakennuttaminen
 • Valvonta

X

Koulutus

Koulutus

Rautateillä työskennellessä edellytetään rautateiden turvallisuusvaatimusten tuntemista. Rautatieympäristöön liittyy paljon turvallisuusriskejä, jotka täytyy ottaa huomioon työskentelyssä.

Proxionin palvelut

Koulutamme niin Liikenneviraston alueella työskenteleviä kuin yksityisten rataverkon haltijoitakin.

Katso turvallisuuskoulutuksemme tästä »

X

Referenssit

Pisararata
Liikenneviraston ohjeet
Metron hankesuunnittelu
HELRA – Helsingin ratapiha
Kokkola–Ylivieska -käyttöönottotarkastukset
ERTMS–ETCS
Riihimäki-Tampere turvalaitteiden uusiminen (RITA-hanke)
Luumäki-Imatra tavara ratasuunnitelma

Tietoa meistä