Ota yhteyttä
0207 495 400
ma-pe 8.00-16.00
figb

Muutokset radanpidon turvallisuusohjeisiin ja niiden vaikutukset

Radanpidon turvallisuusohjeet päivittyivät kesällä, ja tässä esitetään haastattelu joka käytiin Rataopiston Koulutuspäällikkö Juha Vuorisen kanssa asian tiimoilta.

Radanpidon turvallisuusohjeen (TUROn) päivitys astui voimaan kesällä, kuinka tämä näkyy koulutuslaitoksen kannalta?

 • Koulutuslaitoksen tulee olla aina askeleen verran muita edellä, kun säädökset muuttuvat. Erityisesti tämä korostuu rautatiealalla, jolla edellytetään ehdottoman tarkkaa turvallisuussääntöjen noudattamista. 
 • Radanpidon turvallisuusohjeen (TURO) päivityksen voimaantulo kesäkuussa 2016, oli osa suurempaa alan säädösmuutosta joka tulee jatkumaan vielä vuoden 2017 aikana mm. kelpoisuuslain uudistuksen myötä.
 • Asiakkaiden kannalta tilanne oli jälleen kerran varsin haasteellinen, sillä säädösmuutokset tulevat niin heille kuin meillekin viranomaisilta tiedoksi luvalla sanoen liian myöhään verrattuna niiden voimaantuloon. Vuosittaiset kertauskoulutukset ovat usein jo käynnissä ja osa niistä on jo pidetty, kun säädökset muuttuvat. Proxion Rataopiston ammattitaitoinen henkilökunta on toki puhelinsoiton tai sähköpostin päässä, eli meiltä saa tarvittaessa tarkempaa tietoa vuoden jokaisena työpäivänä. 

Mitkä olivat TUROn keskeiset muutokset?

 • Tällä kertaa muutokset olivat lähinnä pieniä täsmennyksiä, eikä suuria muutoksia itse työ- tai turvallisuuskäytäntöihin tehty.  
 • Tärkeimpiä syitä päivitykselle oli Liikenteen turvallisuusviraston eräiden määräysten kumoaminen ja niissä olleiden säädösten siirtyminen toimijoiden ohjeistettavaksi. Esimerkiksi viestintää ja ratatyötä koskeneiden määräysten sisältöjä siirtyi rataverkon haltijoiden vastuulle, joka Liikenneviraston osalta tarkoitti mm. TUROa.
 • Muut täsmennykset koskivat niitä TUROn kohtia joista on syntynyt tulkintaeroja tai on johtanut erilaisiin käytännön toimintatapoihin, kuten kiireellisen ratatyön määritelmä ja tilanteet, jossa kyseistä menettelyä voi käyttää.
 • Yksittäisenä muutoksena mainittakoon lisäksi Ratatyöilmoituksen uusi ulkoasu.
 • Vielä lopuksi vinkkinä, että TUROssa muuttuneet kohdat merkitään paksulla mustalla pystyviivalla sivun reunassa tekstin vieressä.

Missä tilassa TURO on nyt? Minkälaisia kehittämistarpeita tulee sitä kautta?

 • Meillä on hyvin kattava ja täsmällinen ohjeistus. Voidaankin sanoa, että esimerkiksi turvallisuuspoikkeamat eivät johdu ohjeistuksesta tai sen puutteesta, vaan ohjeiden noudattamisessa esiintyy aika-ajoin puutteita. On toki niin, ettei täysin aukottomia kaikki eri käytännön tilanteet kattavia ohjeita voida tehdä, eikä se olisi edes järkevää, vaan tulisi kyetä soveltamaan ohjeistusta turvallisuus huomioiden. Yhtenä esimerkkinä mainittakoon turvallinen työskentelyetäisyys liikennöidyn raiteen ratatyön suojaulottumasta.
Turvallisuuden kannalta merkittävimmät puutteet omasta näkökulmastani ovat:
 • Puutteellinen ennakkosuunnittelu,
 • Ratatyöilmoituksissa ilmenneet epätäsmällisyydet ratatyöalueen määrittelyssä,
 • Puutteet puheviestinnässä (Työryhmä RTV Liikenteenohjaus) ja
 • Viime aikoina esiin noussut asia, samalla maantieteellisellä alueella tehtävät useat erilliset ratatyöt joiden yhteensovitusta tulisi merkittävässä määrin parantaa

Mitä haluaisit vielä sanoa lukijoille?

 • Rautatiejärjestelmä on tänä päivänä monitoimijaympäristö jossa kaikkien tulee pelata samoilla pelisäännöillä. Yhteiset pelisäännöt ja niiden tinkimätön noudattaminen ovat välttämättömiä rautatiejärjestelmän turvallisuuden varmistamiseksi.
 • Rautatiejärjestelmässä noudatettava turvallisuusohjeistus saattaa ensisilmäykseltä vaikuttaa monimutkaiselta ja jopa hankalalta, mutta se on laadittu huomioiden kaikki eri toimijat ja tehtävät joita rautateillä on. Ratatyöntekijästä veturinkuljettajan kautta aina junamatkustajan turvallisuuteen saakka.
 • Alalla tunnettu vanha sanonta kuuluu: ”Jos ei ole varaa turvallisuuteen, niin kokeile onnettomuutta…”

Koulutuspäällikkö Juha Vuorinen
vuorinen.jpg