Ota yhteyttä
0207 495 400
ma-pe 8.00-16.00
figb

Proxion rakennuttaa ja valvoo Riihimäki-Tampere turvalaiteuusintaa

Proxionin toimitusjohtaja ja Liikenneviraston yksikön päällikkö Magnus Nygård ovat tänään allekirjoittaneet sopimuksen Riihimäki-Tampere -välin turvalaitejärjestelmän rakennuttamis- ja valvontapalvelujen toteuttamisesta.  Hankkeessa on tarkoituksena korvata nykyinen (Riihimäki)-(Tampere) –rataosan turvalaitejärjestelmä kokonaisuudessaan. Riihimäen ja Tampereen liikennepaikat eivät kuulu hankealueeseen muuten kuin teknisten raja-pintojen osalta. Purettavasta turvalaitejärjestelmästä saadaan merkittävä osa laitteistosta hyödynnettyä (Tampere)-(Seinäjoki)–rataosalla varaosina. Hankkeen aikana tarkastellaan mahdollisuutta uusia myös (Tampere)-(Seinäjoki) –rataosan turvalaitejärjestelmä.

 Hankealueeseen kuuluu 16 liikennepaikkaa. Rataosuuden pituus on n. 110 km kilometriä ja se on koko matkalta kaksiraiteinen lukuun ottamatta kolmiraiteista Sääksjärvi-Tampere -rataosuutta.

 Hanke on aikataulutettu vuosille 2016-2018.