Ota yhteyttä
0207 495 400
ma-pe 8.00-16.00
figb

Proxion Train Oy muuttuu Fennia Rail Oy:ksi

Proxion-yhtiöiden omistus kokonaan poistunut

Proxion on kuluvan vuoden aikana hionut ulkoista ilmettään ja määritellyt itselleen uudet tulevaisuuden tavoitteet. Toimintamme ydinidea pysyy muuttumattomana: tulemme jatkossakin tarjoamaan asiakkaillemme asiantuntemustamme sujuvan ja turvallisen raideliikenteen kehittämiseksi. Haluamme, että meidät tunnetaan erityisesti uusien ja ennakkoluulottomien ajatusten ehtymättömänä lähteenä sekä laadukkaiden ja turvallisten ratkaisujen toteuttajana. Yksi Proxionin tulevaisuuden suurimmista haasteista on kansainvälistyminen ‐ tämän eteen tulemme lähivuosina tekemään rohkeita uusia avauksia. Proxion pitää sisällään emoyritys Proxion Oy:n sekä sen tytäryritykset Proxion Plan Oy:n ja Proxion Power Oy:n.

Proxionin pian kymmenvuotisen menestystarinan perusta on rautateiden rakentamisen ylivertaisessa osaamisessa. Olemme lisäksi olleet tiennäyttäjinä avaamassa useita uusia liiketoiminta‐alueita, joiden lopullisen menestyksen näemme vasta tulevaisuudessa. Merkittävimmät Proxionin ydinliiketoiminnasta syntyneet yritykset ovat Proxion Train Oy ja Proxion Solutions Oy. Proxionin taloudellinen kasvu sekä Proxionilaisten henkilökohtainen luottamus uusien liiketoimintaideoiden menestymiseen ovat mahdollistaneet näiden alkavien yhtiöiden pääomittamisen. Nyt sekä Proxion Train Oy että Proxion Solutions Oy ovat kehittyneet pisteeseen, jossa Proxionin irtaantuminen kyseisten yhtiöiden omistajuudesta on tullut ajankohtaiseksi.

Proxion Train Oy on ensimmäinen suomalainen, kaupallisella pohjalla toimiva rautatieoperaattori. Proxion Trainin tavoitteena on ollut liikennöintipalveluiden tarjoamisen aloittaminen Suomen rataverkostolla ja kaupallisesti vahvan, itsenäisen toimijan luominen suomalaiseen rautatieliikenteeseen. Omistuspohjan nyt muuttuessa myös Proxion Train Oy:n nimi jää historiaan. Jatkossa yritys tunnetaan Fennia Rail Oy:nä.

Proxionin hallituksen puheenjohtaja ja monitoimimies Petri Puikkonen on syystäkin ylpeä sekä Proxion‐yhtiöiden menestyksestä että Fennia Rail Oy:n uusista tuulista:

"Proxion Trainin eteenpäin luotsaaminen on ollut erityisen haastavaa ja raskasta. Markkinavoimilta erityissuojellun valtion yhtiön haastaminen on aiheuttanut reaktioita, joissa on jopa yritetty hankaloittaa muiden Proxion‐yhtiöiden toimintaa. Nyt kun Train jatkaa matkaansa Fennia Rail Oy:nä uusien voimavarojen saattelemana, on Proxion‐yhtiöiden aika keskittää tarmonsa ja intonsa oman kasvustrategiansa toteuttamiseen. Olen ylpeä siitä, että Proxion ja Proxionilaiset ovat olleet kirjoittamassa ja jättämässä jälkeään suomalaiseen rautatiehistoriaan. Tämä kokemus on antanut meille lisää itseluottamusta ja uskoa kyvykkyyteemme. Osaamme toteuttaa periksi antamatta lähes mahdottomilta tuntuvia projekteja ja olemme saaneet rohkeutta tarttua entistä suurempiin haasteisiin.”

Fennia Rail Oy jatkaa siis matkaansa omalla raiteellaan sini‐valkoisen veturin viemänä. Proxion toivottaa tälle junalle onnea ja menestyksekästä taivalta.