Ota yhteyttä
0207 495 400
ma-pe 8.00-16.00
figb

Radanpidon turvallisuusohjeet muuttuvat 1.5.2015.

Liikennevirasto on päivittänyt Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO), jonka uusi versio tulee voimaan 1.5.2015 alkaen. Ohjeen päivitys tuo mukanaan runsaasti muutoksia ja tarkennuksia radanpitoon liittyviin vaatimuksiin ja toimintatapoihin. Myös radanpidon turvallisuuspätevyyksiin ja niiden koulutukseen tulee muutoksia.

 Ratatyöturvallisuuskoulutuksen (Turva) ja Turvamieskoulutuksen (T-mies) työssäolovelvoite poistuu ja hyväksytysti suoritettujen kurssien perusteella myönnetyt pätevyydet ovat voimassa 5 vuotta kerrallaan vanhenemisvuoden loppuun saakka.

 Laiturityöturvallisuuskoulutus siirtyy osaksi Turva-koulutusta 1.3.2015 alkaen. Ennen 1.3.2015 suoritettu Turva-koulutus on täydennettävä vanhan TURO:n mukaisella Laituri-koulutuksella tai käytävä uudelleen Turva-koulutus, mikäli henkilö työskentelee tai ajaa ajoneuvolla laiturialueella, eikä hänellä ole suoritettuna Laituri-koulutusta.

 Kertauskoulutuksissa otetaan käyttöön järjestely, jolla vähennetään eri pätevyyksien päällekkäisten asiasisältöjen kertaamista. 1.3.2015 alkaen T-mies-koulutus ja Ratatyöstä vastaavan koulutus (sekä molempien kertauskoulutukset) uusivat myös Turva-koulutuksen. Näin ollen ratatyöstä vastaavilla Turva-pätevyys säilyy automaattisesti ilman erillistä Turva-koulutusta, mikäli henkilö suorittaa hyväksytysti ratatyöstä vastaavan kertauskoulutuksen. Samoin T-miehen tehtävissä toimiville riittää oman pätevyytensä kertaus, jonka yhteydessä myös Turva-pätevyys päivittyy.

 TURO:n päivitys tuo mukanaan myös uusia osaamisvaatimuksia. Jatkossa Ratatyöilmoituksen tekijältä vaaditaan ratatyöstä vastaavan pätevyys ja Ennakkosuunnitelman laatijalla tulee olla riittävä koulutus JETI-järjestelmään.

 Proxion Rataopisto aloittaa uuden TURO:n mukaiset koulutukset 1.3.2015 alkaen. Tarjoamme kaikkia TURO:ssa vaadittuja koulutuksia. Kysy lisätietoja koulutusmyynnistämme!

Ohje löytyy Liikenneviraston ohjeluettelosta. Manuaalinen polku ko. ohjesivulle on Liikennevirasto > Etusivu > Palveluntuottajat > Ohjeluettelo > Liikenne ja turvallisuus työmaalla > Rautatiet .

 

Varaa koulutus avoimista koulutuksistamme

Pyydä tarjous koulutuksesta