Ota yhteyttä
0207 495 400
ma-pe 8.00-16.00
gbfi

Käyttöönotto-tarkastukset

Voidaksemme tarjota asiakkaille kokonaisvaltaista palvelua, olemme laajentaneet osaamistamme myös vahvaksi turvalaite- ja JKV-järjestelmien käyttöönottotarkastajaksi. Teemme käyttöönottotarkastuksia niin pienissä kuin suurissa hankkeissa.

Käyttöönottotarkastuksissa vastaamme, että tarkasteltava järjestelmä on toteutettu alan määräysten ja säädösten mukaisesti. Käyttöönottotarkastuksissa tarkastetaan tehdyt suunnitelmat sekä tehdään järjestelmän toiminnallisuuteen ja turvallisuuteen liittyviä testejä. Käyttöönottotarkastuksen tarkoituksena on tarkastella, ovatko projektin aikana tehdyt ratkaisut lopputuloksen kannalta toimivia ja turvallisia.

Käyttöönottotarkastusorganisaatio vastaa lopulta uuden järjestelmän käyttöönotosta ja käyttöönottotarkastaja hyväksyy, että järjestelmä voidaan ottaa käyttöön turvallisesti.

VISU testaa

Proxionin kehittämän VISU-ohjelman avulla käyttöönottotarkastusten järjestelmän testaus saadaan simuloitua realistisen tilanteen mukaisesti. Jos VISU:n perusteella havaitaan poikkeamia, saadaan niihin liittyvät toimenpidevaatimukset määritettyä tarkasti.

Katso asiaankuuluvat referenssimme

Kokkola–Ylivieska -käyttöönottotarkastukset
Turvalaitteiden käyttöönottohjeen laadinta
ESKO - Etelä-Suomen Kauko-ohjausjärjestelmä