Ota yhteyttä
0207 495 400
ma-pe 8.00-16.00
figb

Selvitykset & ohjeet

Olemme rautatiealalla arvostettu toimija, joka toteuttaa ohjepäivitykset, selvitykset ja muut tutkimukset vankalla ammattitaidolla.

Asiakkaamme valitsevat meidät, koska meillä on monipuolista osaamista, erinomainen ratamaailman tuntemus sekä ymmärrys erilaisista laitejärjestelmistä.

Teemme esimerkiksi Liikenneviraston teknisten ohjeiden päivityksiä, tuotekehitysprojekteja ja erilaisia projektiluontoisia selvityksiä sekä suunnitelmien tarkistuksia.

Ratatekniset ohjeet (RATO), piirustusohjeet sekä useat Liikenneviraston ohjeet ovat meidän kädenjälkeämme.

Logistiikan ja raiteiston käytön selvittäminen

Logistiikkaselvityksissä tarkastelemme erilaisten liikenne- ja materiaalivirtojen kulkua esimerkiksi tietyllä alueella tai yleisesti Suomessa. Selvityksen tarkoituksena on antaa asiakkaalle konkreettista tietoa päätöksen tueksi ja lisäksi tarjota erilaisia ratkaisumalleja logistisen prosessin kehittämiseen.

Raiteiston käytön selvittäminen on logistiikkaselvitystä tarkempaa tarkastelua. Selvityksessä analysoidaan alueella liikkuvaa kalustoa sekä niiden vaatimia raiteistopituuksia ja -määriä. Tämän perusteella asiakkaalle voidaan määrittää optimaalinen raiteistokokonaisuus. Lisäksi voimme visualisoida raiteiston kuormitusta, jolloin raiteiston käytön ja alueen mahdolliset pullonkaulat on helpompi havaita täsmällisemmin.

Katso asiaankuuluvat referenssimme

ERTMS–ETCS
Liikenneviraston ohjeet
Tietomallipohjaiset prosessit
Valvontalaitteiden erityisseuranta