Ota yhteyttä
0207 495 400
ma-pe 8.00-16.00
figb

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10§

Rekisterinpitäjä

Proxion Plan Oy
PL 30 (Myllykatu 12)
76101 Pieksämäki

Puh. 0207 495 400
E-mail: info(at)proxion.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Kaisa Tuomela
Proxion Plan Oy
Puh. +358 44 49 73 103
E-mail: kaisa.tuomela(at)proxion.fi

Rekisterin nimi

Proxion Plan Oy:n koulutusrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Koulutusrekisterin tietoja käytetään Proxion Plan Oy:n järjestämien koulutusten koulutussuoritusten rekisteröimisessä ja ylläpitämisessä sekä koulutuksista tiedottamisessa (henkilötietolaki 8§).

Rekisterin tietosisältö Koulutusrekisteri muodostuu sähköisestä tietokannasta ja koulutusarkistosta. Sähköiseen tietokantaan tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, syntymäaika ja työnantajan nimi, sekä tiedot suoritetuista koulutusohjelmista.

Koulutusarkistoon tallennettavia tietoja ovat oppilaan henkilötietolomakkeeseen ilmoittamat: henkilön nimi, syntymäaika, henkilötunnus, työnantajan tiedot, puhelinnumero ja koti- tai työpaikan osoite. Koulutusarkistossa säilytetään myös henkilön tekemiä kokeita ja vastaavia materiaaleja, joilla todennetaan koulutuksen hyväksytty suorittaminen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennetaan vain ne tiedot, jotka henkilö antaa itsestään koulutustapahtuman yhteydessä. Tiedot kerätään internet-sivujen ilmoittautumislomakkeella ja koulutuksessa täytettävällä henkilötietolomakkeella.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Koulutusrekisterin tietokanta toimii suljetulla palvelimella, johon tallennetut tiedot on rajoitettu Proxion Plan Oy:n sisäiseen käyttöön. Tietoja luovutetaan ainoastaan erillisestä pyynnöstä tietojen kohteelle itselleen ja kansallisille viranomaisille turvallisuustutkintaa varten.

Rekisterin suojauksen periaatteet Koulutustietokannan käyttöoikeus on Proxion Plan Oy:n koulutusliiketoiminnan työntekijöillä ja yrityksen johdolla. Palveluntarjoaja vastaa rekisteriin tallennettavien tietojen teknisestä suojauksesta ja tietoturvasta. Koulutusarkistoa säilytetään suojattuna Proxion Plan Oy:n tiloissa.