Ota yhteyttä
0207 495 400
ma-pe 8.00-16.00
figb

Turvalaitteet ja liikenteenohjausjärjestelmät

Turvalaitteiden ja liikenteenohjausjärjestelmien suunnittelussa yksi tärkeimmistä asioista on turvallisuusriskien minimointi. Ammattilaisillamme on laaja-alaista kokemusta rautateiden liikenteenohjaus- ja turvalaitejärjestelmien parissa työskentelemisestä. Suunnittelemme uusia järjestelmäratkaisuja ja teemme muutostöitä olemassa oleviin järjestelmiin.

Luotettavaa toiminnallisuutta

Turvalaitesuunnitteluun sisältyy eri osa-alueita, kuten turvalaitteiden sijoitussuunnittelu, kytkentäsuunnittelu, tasoristeysten varoituslaitosten suunnittelu, merkkisuunnittelu ja JKV- sekä ERTMS- järjestelmien suunnittelu. Toiminnallisuussuunnittelussa huomioimme eri liikennemuodot ja häiriötilanteet. Lisäksi teemme niin olemassa olevien kuin uusienkin asetinlaitejärjestelmien suunnittelutyötä ja johtotiesuunnittelua. Tätä varten käytössämme on oman henkilöstömme kehittämä mallintamiseen tarkoitettu VISU-ohjelmisto. Sen avulla voimme kuvata ja simuloida tehtyjen ratkaisujen toiminnallisuutta.

Katso asiaankuuluvat referenssimme

Pisararata
HELRA – Helsingin ratapiha
Opastinjärjestelmä 2010
Kehäradan Turvalaitesuunnittelu