Juho Marila Fennovoimalta Proxionin Security-liiketoimintajohtajaksi

Proxion on perustanut uuden liiketoimintayksikön turvallisuuden ympärille. Muuttunut turvallisuustilanne Suomessa ja Euroopassa vaatii julkishallinnolta ja yrityksiltä uudenlaista turvallisuusajattelua. Uutta yksikköä perustamaan on palkattu Juho Marila, jonka tausta Fennovoiman Hanhikiven ydinvoimalaprojektilta takaa laaja-alaisen osaamisen turvallisuuskriittisen infran turvallisuuden takaamiseen.

Marilalla on pitkä historia eri turvallisuuteen liittyvistä tehtävistä. Hän on toiminut niin turvallisuuspalveluita tarjoavissa yrityksissä kuin poliisissa. Proxionille hän siirtyi toukokuussa Fennovoiman Yritysturvallisuusjohtajan tehtävästä. Edellisessä työtehtävässä hänen vastuullaan oli Fennovoiman yritysturvallisuus sekä ydinvoimalaitoksen turvajärjestelyt kokonaisuudessaan pitäen sisällään fyysiset ja operatiiviset turvajärjestelyt sekä kyberturvallisuuden.

-Proxion tunnisti nopeasti Venäjän sodan aiheuttamat tulevat muutokset Suomessa ja tartuimme tilaisuuteen. Marilan tulon myötä saamme uudelle liiketoiminnalle lentävän lähdön, iloitsee Timo Savolainen, Proxionin toimitusjohtaja.

Marilalla on vahva osaaminen kokonaisturvajärjestelyistä. Osaamista hänelle on kertynyt 16 vuoden ajalta monipuolisista tehtävistä turvallisuusalalla sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Marila on vastannut sekä fyysisten turvajärjestelyjen että tietoturvan suunnittelusta, kehityksestä ja hallinnasta. Erityisosaamista hänellä on turvajärjestelyjen suunnittelusta ja toteutuksesta uhka- ja riskiperusteisesti niin, että turvajärjestelyt ovat oikeassa suhteessa tunnistettuihin uhkiin ja riskeihin. 

– Turvallisuuskriittisten järjestelmien suojaaminen ja suunnittelu on juuri sitä työtä, jota olen viimeiset vuodet tehnyt, kuvaa Marila vahvuuksiaan. Toteutettuja järjestelmiä on arvioitu kansallisten turvallisuusauditointikriteeristöjen ja standardien pohjalta sekä itsenäisesti että turvallisuusviranomaisten toimesta. Arviointien ja auditointien pohjalta on tehty jatkuvaa kehitystyötä, jota on myös säännöllisesti todennettu ja uudelleenarvioitu.

Proxionilla on uuden liiketoimintayksikön myötä kuusi vahvaa kivijalkaa, joiden varaan toimintaa rakennetaan. Jo ennestään Proxion tarjoaa rautatieympäristön suunnittelua kaikkiin raideliikenteen suunnittelun eri vaiheisiin huomioiden uuden yleiseurooppalaisen ERTMS-järjestelmän vaatimukset, koulutus- ja raideliikenteen turvallisuuspalveluita, Arviointi- ja hyväksyntäpalveluita sekä raideliikenteen digitalisaatiota edistävää ohjelmistokehitystä ja mittaus- ja laboratoriopalveluita.

Lisää luettavaa