Koulutus- ja turvallisuuspalvelut

Turvallisemman raideliikenteen puolesta

Proxionilla meidän tehtävämme on parantaa rautateiden ja kaupunkiraideliikenteen turvallisuutta ja vähentää riskitekijöitä. Hankkeiden aikana asiantuntijamme arvioivat jatkuvasti riskejä, jotta lopputulos on varmasti ensiluokkainen ja turvallinen, käytettävyyttä ja sujuvuutta unohtamatta. Monipuoliset koulutuksemme takaavat raideliikenteen ja rautateiden parissa työskentelevien ammattitaidon kehittymisen ja ylläpitämisen.

Koulutustarjontaamme kuuluvat kaikki keskeiset rautatiealan turvallisuuskoulutusohjelmat, esimerkiksi ratatyöturvallisuuskoulutus (Turva), turvamieskoulutus (T-mies), ratatyövastaavan koulutus (RTV) ja Liikkuvan kaluston kuljettajien kertauskoulutuksen sekä monia muita.  Kouluttajamme ovat pedagogisesti vahvoja, osaavia alansa ammattilaisia.

Tarjoamme lisäksi turvallisuusneuvonantajapalveluita sekä laadimme turvallisuusjohtamis- sekä turvallisuudenhallintajärjestelmiä yksityisrautateiden haltijoille.

Radan haltijuuspalvelut

Laadimme asiakastoimeksiantoina yksityisraiteen haltijoille sekä rautatieyrityksille turvallisuusjohtamiseen liittyvää dokumentaatiota, toimimme turvallisuusisännöijänä ja tarjoamme haltijuuspalvelua sekä varautumiseen liittyviä palveluita. Toimeksiannoissa kartoitamme asiakkaiden tarpeet ja tuotamme palveluamme räätälöidysti ja laadukkaasti. Raideliikennetiimin palvelutarjontaan kuuluvat myös turvallisuusneuvonantaja-palvelut (VAK/RID) sekä erilaiset valvonta- ja auditointitoimeksiannot. Tarjoamme vastaavia palveluita myös metro- ja raitioliikenteelle.

Tiimistämme löytyy vahvaa osaamista myös sisäisen tarkastuksen toimintoihin asiakkaiden eri tarpeisiin. Lisäksi suoritamme toimeksiantona mm. Väylävirastolle poikkeamien analysointia ja luokittelua.

Olemme vieneet läpi korkealla asiakastyytyväisyydellä nopeasti ja tehokkaasti useita turvallisuuslupien mukaisia prosesseja. Tiimimme koostuu pitkän linjan rautatieasiantuntijoista. Erityisosaamista löytyy mm. turvallisuusjohtamiseen, kuljettajatoimintaan, vaihtotöihin, kalustoon, säädöksiin ja vaarallisiin aineisiin liittyen.

Ota yhteyttä

Vesa Korpi
Liiketoimintajohtaja
vesa.korpi@proxion.fi
0406862234

Safety

Haluamme olla mukana varmistamassa turvallista liikkumista raiteilla. Olemme asiakkaan mukana kaikessa toiminnallisuuden elinkaaren vaiheissa varmistamassa turvallisuutta ja ennakoimassa vaaroja tunnistamalla riskejä. Teemme toimeksiantona riskienhallintaa niin suunnittelun, rakentamisen kuin käytön sekä käytöstä poistamisen eri vaiheissa. Toteutamme toimeksiannot tilaajan ohjeistamien riskienarviointimenetelmien avulla.

VAK -kuljetuksiin liittyvät riskienarvioinnit ja turvallisuusneuvonantajapalvelut, toiminnallisen turvallisuuden arviointi ja riskienhallinta (SASC eli Safety Case) sekä henkilöstön turvallisuusperehdyttäminen ohje-, työmaa- ja tehdasperehdytyksissä voidaan toteuttaa räätälöidysti verkkoalustalle yrityksen tarpeet huomioiden. Työskentelemme ja kehitämme alaa läheisessä yhteistyössä eri sidosryhmien ja viranomaisten kanssa.

Toteutamme asiakkaidemme toimeksiannot aina vastaamaan voimassa olevia säädöksiä. Omaamme erinomaista asiantuntemusta myös turvallisuuskulttuurista ja HOF-tekijöistä (Human and Organisational factors, inhimilliset ja organisatoriset tekijät).

Koulutus

Autamme asiakkaitamme kehittämään henkilöstönsä osaamista hyödyntämällä nykyaikaisia koulutusmenetelmiä mm. Videoita, 360-kuvausmenetelmää, VR- ja AR-teknologiaa sekä verkkokoulutusalustaamme. Räätälöimme näitä palveluita ja sovellamme eri toteutusmenetelmiä asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti.

Teemme myös aktiivista koulutuslaitosyhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Olemme mm. tuottaneet 20 op Ratateknisen toimintaympäristön opintokokonaisuuden yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) kanssa.

Teemme tiivistä yhteistyötä koulutusten osalta Kiwa Inspectan kanssa ja täydennämme näin koulutustarjontaamme asiakkaan eduksi. Yhteistyössä voimme myös standardoida ja sertifioida koulutuksia jatkossa.
Koulutustoimintamme laajenee jatkossa myös Baltian alueelle yhteistyössä tytäryhtiömme Proxion Estonian kanssa.

Ota yhteyttä

Kaisa Pakanen
Koulutusmyyntipäällikkö
kaisa.pakanen@proxion.fi
0444973103

Lisätietoja

Vesa Korpi
Liiketoimintajohtaja
vesa.korpi@proxion.fi
0406862234

Asialliset hommat hoidetaan. Muuten ollaan kuin Ellun kanat.

Petri Puikkonen, pääomistaja ja perustaja