Avoinna 8.00 – 16.00 | Hallinto ja laskutus 0207 495 400 | Koulutustiedustelut 0207 495 401info@proxion.fi

 

Proxion ja A-Insinöörit strategiseen kumppanuuteen – suunnitteluryhmittymä tähtää johtavaksi raideliikenneasiantuntijaksi

Proxion ja A-Insinöörit strategiseen kumppanuuteen – suunnitteluryhmittymä tähtää johtavaksi raideliikenneasiantuntijaksi

Proxionin ja A-Insinöörien tavoitteena on lisätä ihmisten ja tavaran liikkumista raiteilla. Uusi asiantuntijaryhmä tuo laaja-alaista osaamista suurten ratahankkeiden toteuttamiseen ja koko raideinfran kehittämiseen Suomessa.

Raideinfrastruktuuriin erikoistunut suunnittelu- ja konsulttiyhtiö Proxion ja rakentamisen suunnittelu- ja konsulttiyhtiö A-Insinöörit ovat sopineet strategisesta kumppanuudesta.

– A-Insinöörit ja Proxion tarjoavat yhdessä laaja-alaisen asiantuntijakumppanin Suomen kilpailukykyä ja ympäristötavoitteiden saavuttamista palveleviin infrainvestointeihin. Tavoitteiden toteutuminen edellyttää uusia toimintatapoja raideliikenteen kehittämisessä, toimialajohtaja Vesa Järvinen A-Insinööreistä sanoo.

– Käynnistymässä olevien raideliikennehankkeiden toteuttamiseksi tarvitaan monialaista suunnitteluosaamista sekä yhteistoimintakyvykkyyttä. Haemme yhdessä myös uusia malleja, joilla voidaan lisätä nykyisten ratojen käyttöastetta tavaroiden ja ihmisten liikkumisen helpottamiseksi, sanoo liiketoimintajohtaja Mikko Saarinen Proxionilta.

Strateginen kumppanuus yhdistää Proxionin vankan turvalaite-, sähkö-, ratainfra- ja raideliikenneosaamisen A-Insinöörien monialaiseen geo-, tunneli-, silta-, katu- ja tiesuunnitteluosaamiseen, virtuaaliteknologiaan sekä kokemukseen yhteistoiminnallisista hankintamalleista. Kumppanuussopimus allekirjoitettiin 10.6.2019.

Suunnitteluryhmittymä tähtää johtavaksi raideliikenteen asiantuntijaksi Suomessa.

Liiketoimintajohtaja Mikko Saarinen Proxionilta ja toimialajohtaja Vesa Järvinen A-Insinööreiltä iloitsevat juuri alkaneesta yhteistyöstä. (Kuva: Jyrki Männistö)

Suomessa on vielä valtavasti tilaa ilmastoystävällisen raideliikenteen kehittämiseen


Uuden hallitusohjelman mukaan Suomessa tullaan käynnistämään useita isoja ratahankkeita. Nopeita ratayhteyksiä aiotaan edistää Helsingistä Turun, Tampereen ja idän suuntaan. Lisäksi henkilöliikenteen mahdollinen kilpailun avautuminen tarjoaa mahdollisuuden kehittää seutukunnallisia raideyhteyksiä.

– Suomeen on mahdollista tuoda raitiojuna-raideliikennemalli, jossa kalusto liikennöi sekä kaupungin sisäisellä raitiotieverkolla että kaupunkien välisellä rataverkolla. Vastaavat liikennemallit ovat arkipäivää muualla Euroopassa, Mikko Saarinen kertoo.

Selvitystyöt kaupunkiraideliikenteen edellytyksiksi ovat käynnissä mm. Jyväskylän, Lahden sekä Kuopion seudulla.

– Kansainvälisiä toteutus- ja rahoitusmalleja soveltamalla pystymme saavuttamaan ilmastotavoitteet ja ylläpitämään useita kasvukeskuksia. Suomen rataverkon yhdistäminen eurooppalaiseen rataverkkoon parantaisi puolestaan teollisuuden kilpailukykyä kansainvälisellä tasolla, Vesa Järvinen toteaa.

Raideliikennesuunnittelu ja rautatietekniikka ovat erikoisosaamisalueita, joihin ei ole olemassa valmista koulutusväylää.

– Yhteisellä kokoonpanolla varmistamme vahvemman pohjan myös sille, että alalle saadaan uusia osaajia, Vesa Järvinen sanoo.

Proxionin ja A-Insinöörien yhdessä tarjoamat suunnittelupalvelut kattavat käytännössä kaikki raideinfran vaatimat tekniikka-alueet ja suunnittelun osa-alueet esiselvityksistä ja hankearvioista rakentamissuunnitteluun.

Lisätietoja:

Mikko Saarinen, liiketoimintajohtaja, Proxion

puh. 040 587 0499

mikko.saarinen@proxion.fi

Vesa Järvinen, toimialajohtaja, A-Insinöörit Civil Engineering

puh. 040 652 9898

vesa.jarvinen@ains.fi

Proxion on vuonna 2005 perustettu suomalainen suunnittelu-, digi- ja koulutuspalveluja tuottava konserni. Ydinosaamistamme ovat vaativat julkiset ja yksityiset raideinfrastruktuurin projektit ja tavoitteenamme raideliikenteen turvallisuus, käytettävyys ja sujuvuus. Rakkaudesta rautateihin kehitämme alan arvostusta ja toimintaa yhteiskunnan kilpailukyvyn lisäämiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi. We Keep the World on Track! www.proxion.fi

A-Insinöörit on ennakkoluuloton, suomalainen rakennusalan suunnittelu- ja konsulttitalo. Tehtävämme on auttaa asiakkaita onnistumaan rakentamisen hankkeissa. Yli 700 hengen luova ja luotettu asiantuntijajoukko tekee töitä innostavissa rakennuttamisen, rakennesuunnittelun ja yhdyskunta- ja ympäristörakentamisen hankkeissa 10 toimipisteessä Suomessa ja kansainvälisesti. A-Insinöörit – ihmisiä, joiden kanssa rakennat rohkeasti parempaa. www.ains.fi