Avoinna 8.00 – 16.00 | Hallinto ja laskutus 0207 495 400 | Koulutustiedustelut 0207 495 401info@proxion.fi

 

Proxionin toimitusjohtajaksi Timo Savolainen ja hallituksen puheenjohtajaksi Repe Harmanen

Proxionin toimitusjohtajaksi Timo Savolainen ja hallituksen puheenjohtajaksi Repe Harmanen

Proxion Oy muuttaa yhtiörakennettaan mahdollistaakseen paremmin kansainvälisen kasvun tuotealueillaan ja samalla kehittymisen asiantuntijaosaajana valituilla raide- ja muilla julkisen liikenteen alueilla. ”Kehittyminen edelleen tunnetuimmaksi raide- ja julkisen liikenteen asiantuntijaksi julkisella ja yksityissektorilla asiakkaidemme kanssa edellyttää meiltä lisää fokusta ja vahvaa rekrytoinnin lisäämistä. Kasvumme on vasta alussa.”, kiteyttää tuleva toimitusjohtaja Timo Savolainen.

Proxion on perustanut tytäryhtiön, jonka tavoitteena on kansainvälistää yhtiön omavaraisella energiatuotannolla varustettu rautateiden tasoristeyslaitos sekä kiihdyttää energiaratkaisun yhdistämistä johtavien eurooppalaisten toimijoiden ratkaisuihin. ”Näemme, että ratkaisulla on todella laajat markkinat eri puolilla maailmaa ja mielenkiinto on suurta. Haluamme jatkossakin edistää globaalisti raideliikenteen turvallisuutta”, kommentoi Repe Harmanen.

Muutosten seurauksena konsernin toimitusjohtajana aloittaa 1.3.2019 Timo Savolainen, joka on aiemmin toiminut Proxion Oy:n kehitysjohtajana.

Proxion Oy:n osakkeenomistajat, jotka omistavat yli 90% osakkeista ja äänistä, esittävät yhtiökokoukselle, että konsernin hallitukseen ja edelleen puheenjohtajaksi valittaisiin Repe Harmanen. Harmanen toimii VideoVisit Oy:n toimitusjohtajana ja Hygga Oy:n sekä Teknoware Oy:n hallituksissa konsernin ulkopuolella.

Proxionin hallituksen aikaisempi puheenjohtaja ja yrityksen perustaja Petri Puikkonen jatkaa Proxionin kehittämisen ja uusien innovaatioiden alueilla. Hänen roolinsa on hakea uusia liiketoiminta-alueita kaikille konserniyhtiöille Suomesta ja ulkomailta.

LISÄTIETOJA

Timo Savolainen, kehitysjohtaja, timo.savolainen@proxion.fi +358 44 088 2216

Repe Harmanen, toimitusjohtaja, repe.harmanen@proxion.fi +358 400 467717

Petri Puikkonen, hallituksen puheenjohtaja, petri.puikkonen@proxion.fi +358 40 749 3061