Vihreän siirtymän vuosikymmen

Rail Forum 2023

Proxion on kasvanut perustamisvuodestaan 2005 lähtien voimakkaasti nojaten raideliikenteen erityisosaamiseen ja asiantuntijuuteen. Viime vuosina palvelutarjontaa on kehitetty palvelemaan nykyisiä asiakassegmenttejä entistä kokonaisvaltaisemmin, minkä johdosta palvelutarjonta on laajentunut.

  • Suunnittelun kaikki tekniikka-alueet
  • Asiakasräätälöidyt ProX-ratkaisut
  • Infran ja kaluston elinkaaripalvelut

Haluamme tuplata liikenteen raiteilla

Maailma on suurten murrosten äärellä ilmastomuutoksen ja energiakriisin haastaessa kaikkea toimintaa. Globaalissa maailmassa, ja Suomen sisäisessä liikenteessä, tavaravirtoja on pystyttävä ohjaamaan kestävästi, tehokkaasti ja turvallisesti.

Intermodaalisuuden kehittäminen ja rahtiliikenteen uudet palvelumuodot tukevat kestävää kehitystä. Älykkäät logistiset prosessit tuovat tehokkuutta ja auttavat vastaamaan muun muassa väestön ikääntymisen aiheuttamiin haasteisiin.

Elämmekö logistiikassa siis vihreän siirtymän vuosikymmentä?

Tule kuulemaan logistiikan kestävästä tulevaisuudesta – Proxion on mukana tekemässä muutosta!

Suunnittelu

Olemme Suomen suurin raideliikenteen suunnittelija. Suunnitteluosaamisemme kattaa kaikki eri raideliikenteen tekniikka-alat ja pystymme osallistumaan kaikkiin suunnittelun vaiheisiin niin julkisella, valtion rataverkolla kuin teollisuuden tukena yksityisraideinvestoinneissa.

ProX-ratkaisumme

Ympäristöarvot, turvallisuus ja helppous ovat Proxionin ratkaisujen perustana. Kehitämme ratkaisujamme turvallisuus ja ympäristö edellä, mutta kustannustehokkaasti. Proxion on älyliikenteen ja teknologian edelläkävijä. Datan hyödyntäminen mahdollistaa raideliikenteen ja -infran paremman suunnittelun sekä päätöksenteon toimenpiteistä. Kokemuksemme tietojärjestelmistä, paikkatiedosta ja ohjelmistoista yhdistettynä vahvaan rautateiden substanssiosaamiseen, tuottaa ylivertaista lisäarvoa asiakkaillemme.

Raideliikenteen asiantuntijapalvelut

Proxionilla meidän tehtävämme on parantaa rautateiden ja kaupunkiraideliikenteen turvallisuutta ja vähentää riskitekijöitä. Hankkeiden aikana asiantuntijamme arvioivat jatkuvasti riskejä, jotta lopputulos on varmasti ensiluokkainen ja turvallinen, käytettävyyttä ja sujuvuutta unohtamatta. Monipuoliset koulutuksemme takaavat raideliikenteen ja rautateiden parissa työskentelevien ammattitaidon kehittymisen ja ylläpitämisen.

Proxionille hakeutuvan ihmisen ei tarvitse olla raidealan asiantuntija. Hän voi kasvaa täällä sellaiseksi.

Mikko Saarinen, Proxion Plan Oy:n toimitusjohtaja