Proxion rataopisto

Proxion Rataopisto kouluttaa Väyläviraston edellyttämiä radanpidon turvallisuuskoulutuksia sekä muita kaupunkiraideliikenteen peruskoulutuksia taatulla Proxion laadulla. Koulutuksia toteutetaan etä- ja lähitoteutuksina asiakkaan tarpeet huomioiden. Panostamme vahvasti koulutusten nykyaikaiseen ja pedagogisesti tehokkaaseen toteutustapaan, asiakaslähtöisesti.

Olemme laajentaneet koulutustarjontaamme myös muihin raideliikenteen koulutuksiin. Tarjoamme sekä metro- että raitioliikenteen turvallisuuskoulutuksia.

Vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi Proxion Rataopisto on saanut poikkeusluvan Väylävirastolta suorittaa koulutukset lähiopetuksen sijasta etätoteutuksena. Tämän hetkisen tiedon mukaisesti etäkoulutukset jatkuvat 31.12.2021 saakka.

Ota yhteyttä


Koulutuskalenteri

AjankohtaKoulutusPaikkakunta
21.6.-30.11.2021Ohje varautumisesta rautatieonnettomuuksiin – OVRO
24.-25.11.2021Perusteet rautatiejärjestelmästä (PERA) - 920 €ETÄTOTEUTUS (teoriaosuus)
24.11.2021Ratatyöturvallisuuskoulutus (TURVA) - 150 €ETÄTOTEUTUS
24.11.2021Ratatyövastaavan kertauskoulutus (RTVk) - 150 €ETÄTOTEUTUS
25.11.2021HKL - Metrorata-alueen ratatyöturvallisuuskoulutusETÄTOTEUTUS
25.11.2021HKL - Metron turvamieskoulutusETÄTOTEUTUS
25.11.2021HKL - Raitiotien rata-alueen sähköturvallisuuskoulutusETÄTOTEUTUS
26.11.2021Ratatyöturvallisuuskoulutus (TURVA) - 150 €ETÄTOTEUTUS
26.11.2021Ratatyövastaavan kertauskoulutus (RTVk) - 150 €ETÄTOTEUTUS
29.11.2021Ratatyöturvallisuuskoulutus (TURVA) - 150 €ETÄTOTEUTUS
29.11.2021Ratatyövastaavan kertauskoulutus (RTVk) - 150 €ETÄTOTEUTUS
1.12.2021Ratatyöturvallisuuskoulutus (TURVA) - 150 €ETÄTOTEUTUS
1.12.2021Ratatyövastaavan kertauskoulutus (RTVk) - 150 €ETÄTOTEUTUS
3.12.2021Ratatyöturvallisuuskoulutus (TURVA) - 150 €ETÄTOTEUTUS
3.12.2021Ratatyövastaavan kertauskoulutus (RTVk) - 150 €ETÄTOTEUTUS
7.12.2021Ratatyövastaavan kertauskoulutus (RTVk) - 150 €ETÄTOTEUTUS
8.-9.12.2021Perusteet rautatiejärjestelmästä (PERA) - 920 €ETÄTOTEUTUS (teoriaosuus)
8.12.2021Ratatyöturvallisuuskoulutus (TURVA) - 150 €ETÄTOTEUTUS
9.12.2021HKL - Metrorata-alueen ratatyöturvallisuuskoulutusETÄTOTEUTUS
9.12.2021Ratatyövastaavan kertauskoulutus (RTVk) - 150 €ETÄTOTEUTUS
9.12.2021HKL - Metron turvamieskoulutusETÄTOTEUTUS
9.12.2021HKL - Raitiotien rata-alueen sähköturvallisuuskoulutusETÄTOTEUTUS
13.12.2021Ratatyöturvallisuuskoulutus (TURVA) - 150 €ETÄTOTEUTUS
13.-17.12.2021Ratatyövastaavan peruskoulutus (RTV) -1480€Kokkipoika Lielahtikeskus, Tampere
15.12.2021Ratatyöturvallisuuskoulutus (TURVA) - 150 €ETÄTOTEUTUS
15.12.2021Ratatyövastaavan kertauskoulutus (RTVk) - 150 €ETÄTOTEUTUS
17.12.2021Ratatyöturvallisuuskoulutus (TURVA) - 150 €ETÄTOTEUTUS
17.12.2021Ratatyövastaavan kertauskoulutus (RTVk) - 150 €ETÄTOTEUTUS
17.12.2021Ratatyövastaavan pätevyyden palautus - 150 €Tampere
20.12.2021Ratatyöturvallisuuskoulutus (TURVA) - 150 €ETÄTOTEUTUS
20.12.2021Ratatyövastaavan kertauskoulutus (RTVk) - 150 €ETÄTOTEUTUS
22.12.2021Ratatyöturvallisuuskoulutus (TURVA) - 150 €ETÄTOTEUTUS
22.12.2021Ratatyövastaavan kertauskoulutus (RTVk) - 150 €ETÄTOTEUTUS
24.-28.1.2022Ratatyövastaavan peruskoulutus (RTV) -1480€Ravintola Kokkipoika, Lielahtikeskus, Tampere
25.-27.1.2022Toiminnallisen turvallisuuden vastaava (FSM - Functional Safety Management) - 960€