Kustannustehokas

ProX-LX Varoituslaitos

ProX-LX –varoituslaitoksen avulla voidaan vartioimattoman tasoristeyksen turvallisuutta nostaa oleellisesti. Lisäksi ProX-LX on laadukas ja kustannustehokas, yksityisraiteille suunniteltu ratkaisu.

  • Kustannustehokas varoituslaitos
  • Räätälöidään asiakkaan tarpeisiin
  • Traficomin hyväksymä

Suunniteltu yksityisraiteille

Tasoristeykset ovat liikenteen vaaran paikkoja ja onnettomuudet ovat todennäköisiä vakavan onnettomuuden tilanteita. Tasoristeykset merkitään vähintään siitä varoittavalla varoitusmerkillä, jolloin vastuu turvallisesta ylittämisestä on tiellä liikkujalla.

ProX-LX on suunniteltu yksityisraidealueille parantamaan raide- ja ajoneuvoliikenteen turvallisuutta kustannustehokkaasti.

Ominaisuudet

Laadukas

ProX-LXvaroituslaitoksen avulla voidaan vartioimattoman tasoristeyksen turvallisuutta nostaa oleellisesti.

Kustannustehokas

ProX-LX on laadukas ja kustannustehokas, yksityisraiteille suunniteltu ratkaisu. Varoituslaitos on modulaarinen ja kokonaisuus sovitetaan aina tasoristeyskohtaisesti asiakkaan tarpeet ja muu liikenne huomioiden

Traficomin määräykset täyttävä

ProX-LX täyttää Traficomin vaatimukset

Asiakkaitamme

Räätälöitävä kokonaisuus

Proxion on kehittänyt modulaarisen ProX-LX varoituslaitejärjestelmän missä hyödynnetään alan edistyksellisintä teknologiaa. Varoitusjärjestelmä voi koostua varoitusvalosta, valo- ja äänivaroituksesta, puomilaitoksesta tai näiden yhdistelmästä. Turvallisuuden varmistaa junaradalle asennettu akselinlaskentajärjestelmä, joka junan saapuessa aktivoi tiellä liikkujien varoitusjärjestelmät. Varoitusjärjestelmä menee pois päältä, kun juna on poistunut alueelta.

ProX-iPower

Onko ympäristömyönteinen yrityskuva sinulle tärkeä? Sijaitseeko tasoristeys paikassa, mihin jatkuvan sähkönsyötön toteuttaminen on kallis investointi? Varustamalla varoituslaitos Proxionin ProX-iPower -energianhallintaratkaisulla voidaan nykyaikaista aurinko-, tuuli- ja akkuteknologiaa hyödyntämällä säästää energiakustannuksissa sekä toteuttaa järjestelmä minimoiden sähkönsyötön rakentamisen kustannukset.

Toteutus voi olla yhdistelmä erilaisia energiamuotoja riippuen tasoristeyksen sijainnista. Aurinko tuottaa riittävästi sähköä helmikuusta lokakuuhun. Pimeämpään aikaan sähköenergia varmistetaan lisäämällä akkuja, tuulisilla alueilla tuulivoimalla, käyttämällä polttokennoja tai ottamalla lataussähköä lähellä olevista aluevaloista. Prox-iPower -järjestelmä määritetään aina kohdekohtaisesti optimoiden investoinnin kokonaiskustannus.

ProX-Radar

Prox-Radar on tutkapohjainen varoituslaitos, joka pohjautuu ProX-LX -tuotteeseen. Järjestelmä hyödyntää nykyaikaista autoistakin tuttua tutkateknologiaa radalla liikkuvien kohteiden sijainnin ja liikkeen tunnistamiseksi.

Etuna on koko keilausalueella tapahtuvan liikenteen tunnistus ilman kalliita kaapelointeja ja rataan asennettavia akselinlaskijoita tai virtasilmukoita. Mitä enemmän raiteita tasoristeykselle tulee, sitä kustannustehokkaampi ratkaisu ProX-Radar on.

Kokoonpano

ProX-LX sisältää aina ohjauskeskuksen, akselinlaskentajärjestelmän TAI ProX-Radar -tutkaseurannan, kytkentäkaapin sekä Traficomin hyväksymät valo- ja äänivaroituslaitteet.

Lisäksi tasoristeykseen voidaan entistä paremman turvallisuuden varmistamiseksi asentaa varoituspuomit sekä ajoradalle että mahdolliselle kevyen liikenteen väylälle. Energiansyöttö voidaan varmistaa kytkeytymällä sähköverkkoon tai ProX-iPower -energianhallintajärjestelmällä.

Mikäli käytössäsi on ProX-Rail -tilannekuvasovellus, voidaan varoituslaitosten tilatiedot näyttää sovelluksessa.

Kysy lisää tai pyydä tarjous

Markus Jaatinen
Toimitusjohtaja
markus.jaatinen@proxion.fi
+358505988470

”Tasoristeysonnettomuuksia tapahtui vuonna 2020 26 kappaletta, joista 10 yksityisraiteilla. Onnettomuuksissa kuoli yhdeksän henkeä. Siinä on yhdeksän liikaa.”

Markus Jaatinen, liiketoimintajohtaja