Alueellinen junaliikenneselvitys Väylävirastolle

Alueellisen junaliikenneselvityksen kohteet kartalla.
Kuva: Ubigy

Proxionin liikennesuunnittelun asiantuntijat ovat työstäneet Alueellisen junaliikenteen kehittämistä koskevan selvityksen.

Proxionin suunnittelu- ja asiantuntijapalvelujen liikennesuunnittelutiimin neljä asiantuntijaa ovat työskennelleet Alueellisen junaliikenteen selvityksen parissa touko–marraskuun 2021 ajan, ja selvitys on nyt julkaistu Väylävirastossa. Liikennesuunnittelun tiimistä olivat mukana projektipäällikkö Kaisa-Liisa Tikka, sekä asiantuntijat Aki Korkeamaa, Aapo Halminen ja Jani Järviluoto. Selvityksessä oli mukana myös kaksi alikonsulttia: Alkutieto Oy/Antero Alku ja Waystep Consulting Oy/Henriika Weiste.

Selvitys tehtiin Väyläviraston toimeksiantona ja tiiviissä yhteistyössä useiden eri alueellisten toimijoiden kanssa. Selvitys oli jaettu kahteen eri osa-alueeseen, joista Proxion vastasi infrastruktuurin, kapasiteettitarkastelujen ja kalustoratkaisujen osuudesta, ja Ubigu maankäytön ja kysyntäpotentiaalin osuudesta.

Mukana olivat yhteysvälit Liminka–Oulu–Ii, Seinäjoki–Vaasa, Iisalmi–Kuopio–Suonenjoki, Äänekoski–Jyväskylä–Muurame, Uusikaupunki–Turku, Heinola–Lahti–Orimattila sekä Lappeenranta–Imatra. Yhteysvälit valittiin yhdessä alueiden toimijoiden kanssa.

Selvityksessä jokaiselle yhteysvälille on tehty alustava alueellisen junaliikenteen aikataulurakenne ja sen avulla on muodostettu tarpeelliset infrastruktuurin kehittämistoimenpiteet sekä toimenpiteiden alustavat kustannusarviot. Vuorotarjonnassa ja infrastruktuurin toimenpiteissä on huomioitu nykyinen ratainfrastruktuuri, rataosuuden nykyinen (syksy 2021) säännöllinen junaliikenne sekä vuoden 2030 valtakunnalliset liikenne-ennusteet. Tarkastelut keskittyvät lähivuosien liikenteen aloitusmahdollisuuksiin.

Linkki Alueelliseen junaliikenneselvitykseen.
Kuva: Väylävirasto, Alueellinen junaliikenneselvitys

Liikennesuunnittelu tuottaa selkeitä, realistisia perusteluja suunnitteluratkaisujen valintaa varten. Siihen sisältyy myös ratahankkeiden kannattavuuden ja vaikutusten arviointi, vuorovaikutus suunnitteluprosessissa sekä eri tekniikka-alojen suunnitteluratkaisujen yhteensovittaminen.

Liikennesuunnitteluun haetaan nyt liikennesuunnittelijaa ja liikennejärjestelmäsuunnittelun asiantuntijaa tiimipäälliköksi.


Väylävirasto
kirjaamo@vayla.fi

Lisää luettavaa