Data-analytiikka elinkaaren aikaisen toiminnan suunnittelun apuna

Raideliikenteessä junaliikenteen ja infran ylläpidon suunnittelu vaatii yhteensovittamista.

Kunnossapito tarvitsee toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä tietoa toimilaitteiden käytöstä, vikatilanteista ja niiden syistä. Valtava määrä dataa syntyy sensoreista, toimilaitteista ja järjestelmistä, minkä hyödyntäminen ja ymmärtäminen edellyttää toimialaosaamista, tehokkaita data-analytiikan työkaluja sekä visualisoinnin kykyä – Proxion hallitsee nämä kaikki.

Kaakkois-Suomen ratakapasiteetin ja ratatyöhankkeiden vaikutusten tarkastelussa tutkittiin junaliikenteen ja ratahankkeiden kapasiteettivaikutuksia sekä työrakojen ajoittamisen vaikutuksia Hamina/Kotka – Joensuu välisellä rataosuudella. Analysointityössä hyödynnettiin aikatauluja, ratatyösuunnitelmia sekä ratainfran tietoja. Analysoinnissa käytettiin kapasiteetin käyttölaskentaa, häriötarkasteluja sekä luotiin kapasiteetin tilaa kuvaava useamman tekijän mittari. Datan visualisointia toteutettiin mm. junamyöhästymien lämpökarttakuvilla.

Turvalaitevikojen raportointi- ja hyödyntäminen -projektissa selvitettiin tasoristeyslaitosten vikailmoitusten tiedonkulun prosessin kehityskohteita, vikaantumisten esiintyvyyttä eri tekijöiden näkökulmasta sekä määritettiin tarpeita tiedon laadun parantamiseksi reaaliaikaisen raportoinnin mahdollistamiseksi. Vikaantumisten analysoinnissa hyödynnettiin asiakkaan järjestelmästä saatavaa sekä avoimien rajapintojen dataa, mitkä yhdistettiin analytiikkatyötä varten. Yhtenä tutkittavana tekijänä oli salamoiden vaikutus vikaantumisten esiintyvyyteen, mistä on oheinen iskemäkohtien ja vikaantuneiden varoituslaitosten karttakuvaotos.

Mäkeenjäänti -analyysissä tutkittiin mahdollisia syitä junien mäkeenjäännille haastavilla nousuosuuksilla. Analyysissä hyödynnettiin avoimen rajapinnan kautta saatavia junien paikka- ja nopeustietoja sekä säätietoja, ja niitä verrattiin radan geometriatietoihin. Tuloksista tehtiiin normaalin raportin lisäksi interaktiivinen selainpohjainen versio yksittäisten junien tietojen tarkastelemiseksi eri kohdissa ja mäkiosuuksilla.

Rataverkon kuntoindikaattorikartta näyttää karttapohjalla raiteiston kuntoluokituksen visuaalisesti. Olemme useamman vuoden ajan tuottaneet kuntoluokitteluaineiston, mikä pohjautuu radantarkastuvaunun mittaustuloksiin. Tuloksia ja niiden kehittymistä voi tutkia vuosittain. Aineiston tuottamisessa on käytetty kiskovika-aineistoa, tehty koordinaattimuunnoksia sekä luokitusten laskentaa ennen vientiä sovelluksen tietokantaan.