Digirata-hanke

Proxion mukana määrittelemässä tulevaisuuden rautateiden digitaalista kokonaisratkaisua

Digirata-hankkeessa uudistetaan rautateiden tekniset järjestelmät, jonka oleellisena osana on junien kulunvalvontajärjestelmän uusiminen yleiseurooppalaiseen ERTMS/ETCS-järjestelmään.  Junakulunvalvonta on vältämätön osa rautatieliikenteen sujuvuuden aturvallisen liikennöinnin varmistamiseen. Proxionin asiantuntijat ovat toimineet Digirata-hankkeen eri vaiheissa useissa eri työryhmissä.

Proxion on ollut merkittävässä roolissa RATO22-julkaisun laatimisessa. Uudessa RATO-julkaisusarjan osassa kuvataan ERTMS/ETCS-järjestelmän määrittelyä, suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa. Työtä on tehty tiiviissä yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten sidosryhmien kanssa, jotta on löydetty Suomeen parhaiten sopivat tekniset ratkaisut.

Proxion on toiminut asiantuntijana ja suunnittelijana Suomen ensimmäisen ERTMS/ETCS tason 2 testiradan rakentamissuunnittelussa. Uusi ERTMS/ETCS-testirata tulee sijaitsemaan (Kouvola)-Kotka/Hamina–rataosalla, jonka Proxion on suunnitellut väliltä Juurikorpi-Hamina. Testiradan rakentamissuunnittelun yhteydessä on laadittu kattavaa testaussuunnitelmaa, jonka avulla varmistetaan, että testirata ja siitä saatava uusi informaatio palvelee Suomen teknistä kokonaisratkaisua parhaalla mahdollisella tavalla.

Proxion on kehittänyt ja rakentanut liikkuvan 5G-mittalaboratorion, jolla tuotetaan yksityiskohtaista radioverkon ja paikannuksen mittaustietoa rautatieverkolta sekä helpotetaan ja nopeutetaan ERTMS-järjestelmien integraatiotestausta ja käyttöönottoa. Liikkuva 5G-mittalaboratorio on myös kehitysprojekti, jonka yhteydessä innovoidaan uusia palveluita rautateille.

Lisää luettavaa