Karjalan radan nopeudennoston jatkoselvitys

 

 

Karjalan radan nopeudennoston jatkoselvitys tehtiin Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ja Etelä-Karjalan liiton toimeksiantona maalis–huhtikuussa 2021. Työssä kartoitettiin Imatra–Joensuu-rataosuuden kehittämistoimenpiteet henkilöliikenteen nopeudennostomahdollisuuksien näkökulmasta. Työssä hyödynnettiin Väyläviraston v. 2018 teettämää Imatra–Joensuu-rataosuuden nopeuttamisen tarveselvitystä, jossa toteutusvaihtoehdot on ryhmitelty alueellisesti. Tarveselvityksessä ei kuitenkaan oteta kantaa, miten toimenpiteiden toteuttamista kannattaisi edistää. Proxion muodostikin tarveselvityksen pohjalta selkeän, nopeudennostoon tähtäävän toteutuspolun, jossa määriteltiin perusparannuksen ja nopeudennoston vaiheistus, jokaisen vaiheen vaatimat toimenpiteet, kustannukset sekä vaikutukset matkamääriin ja matka-aikaan.

Nopeudennostoon tähtäävä toteutuspolku ehdotetaan aloitettavan niistä rataosuuksista, joissa saavutetaan pisimmät yhtäjaksoiset nopeustason parannukset:
• Vaihe 1: Kesälahti–Hammaslahti. Pisin lähes yhtäjaksoinen nopeustaso 200 km/h.

Nopeudennostotoimenpiteiden lisäksi perusparannus ja Syrjäsalmen ratasillan uusiminen. Kustannusarvio n. 71,2 M€.• Vaihe 2: Parikkala–Kesälahti. Lähes yhtäjaksoinen nopeustaso 200 km/h. Kustannusarvio n. 57 M€.
• Vaihe 3: Hammaslahti–Joensuu. Nopeustasoksi jäisi n. 160–170 km/h. Kustannusarvio n. 17,3 M€.
• Vaihe 4: Imatra–Parikkala. Nopeustasoa ei saada nostettua yhtäjaksoisesti merkittävästi nykyisestä 140 km/h -nopeudesta mm. ratageometrian takia. Pieniä kehitystoimenpiteitä voidaan kuitenkin tehdä sekä perusparannustoimenpiteet. Kustannusarvio n. 59,8 M€.

Kokonaiskustannusarvio toteutuspolulle on n. 205,3 M€, matka-aikavaikutus n. -16 minuuttia ja matkamäärävaikutus jopa 210 uutta matkaa vuorokaudessa.

Karjalan radan nopeudennoston jatkoselvitys

Lue tästä selvitystyön lehdistötiedote.