Vainikkalan liikennepaikan toiminnallinen selvitys

Tiivistelmä:

Vainikkala on Venäjän ja Suomen välisen rautatieliikenteen merkittävin rajanylityspaikka. Sen kautta kulkee n. 18 miljoonaa tonnia rahtia ja 640 000 matkustajaa vuodessa. Ratapiha koostuu kahdesta osasta, Vainikkala asemasta ja Vainikkala tavarasta, joista erityisesti tavarassa on liikennemääriin nähden haasteita muun muassa raidekapasiteetin kanssa. Selvityksessä tunnistettiin Vainikkalan liikennepaikan kehitystoimenpidetarpeet tarvelähtöisesti. Toimenpiteet jaoteltiin neljään eri koriin kiireellisyysjärjestyksessä:

Kori 0+: Kiireellisimmät toimenpiteet, joiden suunnittelutyö on jo käynnissä.

Kori 1: Toimenpiteet, jotka olisi hyvä toteuttaa mahdollisimman nopeasti ja jotka parantavat ratapihan toiminnallisuutta kustannustehokkaasti.

Kori 2: Toimenpiteet, jotka olisi hyvä toteuttaa lähitulevaisuudessa pienen liikennemäärien kasvun tilanteessa.

Kori 3: Toimenpiteet, jotka edellyttävät liikennemäärien merkittävää kasvua ollakseen kannattavia.

Selvityksessä oli mukana Proxionin liikennesuunnittelun tiimi sekä infra-, sähkö- ja turvalaitetiimit. Myös digipalveluiden tiimi teki selvitykseen tarkastelun Vainikkalan asetinlaitedatasta, jota käytettiin apuna mm. toimenpiteiden kehityspolun muodostamisessa.

Työ tehtiin osana Kaakkois-Suomen rataverkon selvityskokonaisuutta, jossa tarkasteltiin eri selvityksissä Vainikkalan lisäksi myös Luumäki–Vainikkala-rataosuutta, Lappeenrannan ja Lauritsalan liikennepaikkoja sekä Luumäki–Imatra–Imatrankoski raja -osuutta. Töistä koostettiin myös erillinen yhteenvetoselvitys.

Lue julkaisu kokonaisuudessaan täältä (Väyläviraston julkaisuarkisto).

Lisää luettavaa