Varsinais-Suomen paikallisjunaliikenteen asemapaikkojen kehittämissuunnitelma

Varsinais-Suomen paikallisjunaliikenteen asemapaikkojen kehittämissuunnitelmassa selvitettiin Varsinais- Suomen maakuntakaavan mukaisten lähijunaliikenteen asemapaikkojen toteuttaminen esisuunnitelman tasolla. Selvitys oli osa Turun kaupunkiseudun MAL-sopimuksen toteuttamista. Kehittämissuunnitelman laatiminen käynnistettiin marraskuussa 2020 Varsinais-Suomen liiton tilauksesta. Varsinais-Suomen liitossa selvityksen tekemisestä on vastannut Heikki Saarento. Työtä on ohjannut lisäksi ohjausryhmä, johon kuuluivat edustajat lähijunaliikenteen vaikutusalueen kunnista sekä lähijunaliikenteen järjestämiseen liittyvistä muista virastoista ja organisaatioista. Konsultteina työssä ovat toimineet yhteistyössä Alkutieto Oy ja Proxion Plan Oy.

Työssä esitetään karkealla tasolla seisakkeiden sekä niihin liittyvien pysäköintialueiden ja kulkuyhteyksien toteutus sekä kustannustasot. Laiturien rakentamisessa on pyrkimys nopeaan ja yksinkertaiseen toteutettavuuteen. Asemapaikkojen toteuttamisen lähtökohtana on ollut bussipysäkin tai raitiovaunupysäkin mittaluokka raskaan raideliikenteen asemien sijaan. Työssä on pyritty oikeasuhtaisen asemapaikkainfran toteuttamiseen arvioidun junavuorokohtaisen käyttäjäpotentiaalin mukaan, jonka perusteella esitettiin käytettäväksi tapauskohtaisesti 6, 16 ja 50 m laituripituuksia, jotka määrittyvät käytetyn kaluston ovisijoituksen mukaan. Lyhimmillä liikennepaikoilla vain osa tai yksi junayksikön ovista palvelee asemapaikkaa. Laituripituuksien tulevaisuuden laajennusvara huomioitiin suunnittelussa.

Varsinais-Suomen paikallisjunaliikenteen asemapaikkojen kehittämissuunnitelma

https://www.varsinais-suomi.fi/images/tiedostot/Maankaytto/Liikennejarjestelmasuunnitelma/Paikallisjunaliikenteen_asemapaikkojen_kehittaamissuunnitelma_20202021.pdf

Lisää luettavaa