Web- ja mobiilisovelluskehitys digitalisaation mahdollistajana

Reaaliaikainen tilannekuva ja kommunikaatio, turvallisuus sekä toiminnan tehokkuus

– avainsanoja digitalisaation ja ohjelmistokehityksen hyödyntämisen alueilta, missä Proxion on vahvasti mukana. Toteutamme asiakkaiden vaatimusten mukaisia sekä omia sovelluksia web- ja mobiiliteknologioilla. Hyödynnämme myös osaamistamme kamerajärjestelmistä, IoT:sta ja koneoppimisesta erikoissoveluksissa.

Hyödynnämme omaa ProVisu -ohjelmistoamme asiakkaille tehtävissä raiteiston käyttöön ja ratapihan toiminnallisuuden suunnitteluun liittyvissä toimeksiannoissa. Järjestelmä nostaa graafisella näkymällä monimutkaisten asioiden ymmärrettävyyden uudelle tasolle.

Suurimmat yksityisraidealueet ovat Suomessa satamissa ja teollisuuslaitoksilla. Proxion toteuttaa vuonna 2021 ProX Rata -tilannekuvajärjestelmän, millä tuetaan turvallisuutta, liikenteen sujuvuutta sekä toiminnan ennustettavuutta yksityisraitella. Reaaliaikainen näkymä junien, vaihtotyöyksiköiden ja ajonevojen sijainteihin ja aikatauluihin yhdessä suunniteltujen vaihtotöiden ja kunnossapidon tapahtumien kanssa tuo toimintaan ennustettavuutta.

Tiellä liikkujien tasoristeyskäyttäytymisen tutkimus toteutettiin sähköttömällä osuudella olevalla tasoristeyksellä Nivalassa. Suunnittelimme ja toteutimme kamerapohjaisen akkukäyttöisen tutkimusympäristön, mikä pilkkoi videokuvamateriaalin varoituslaitokselta saadun junan raidevaraustiedon perusteella osiin ja välitti ne palvelimelle tutkimusta varten.