Digirata-hanke

Digirata-hankkeessa uudistetaan rautateiden tekniset järjestelmät, jonka oleellisena osana on junien kulunvalvontajärjestelmän uusiminen yleiseurooppalaiseen ERTMS/ETCS-järjestelmään.  Junakulunvalvonta on vältämätön osa rautatieliikenteen sujuvuuden aturvallisen liikennöinnin varmistamiseen. Proxionin asiantuntijat ovat toimineet Digirata-hankkeen eri vaiheissa useissa eri työryhmissä.