Web- ja mobiilisovelluskehitys digitalisaation mahdollistajana

Reaaliaikainen tilannekuva ja kommunikaatio, turvallisuus sekä toiminnan tehokkuus – avainsanoja digitalisaation ja ohjelmistokehityksen hyödyntämisen alueilta, missä Proxion on vahvasti mukana. Toteutamme asiakkaiden vaatimusten mukaisia sekä omia sovelluksia web- ja mobiiliteknologioilla. Hyödynnämme myös osaamistamme kamerajärjestelmistä, IoT:sta ja koneoppimisesta erikoissoveluksissa.

Digirata-hanke

Digirata-hankkeessa uudistetaan rautateiden tekniset järjestelmät, jonka oleellisena osana on junien kulunvalvontajärjestelmän uusiminen yleiseurooppalaiseen ERTMS/ETCS-järjestelmään.  Junakulunvalvonta on vältämätön osa rautatieliikenteen sujuvuuden aturvallisen liikennöinnin varmistamiseen. Proxionin asiantuntijat ovat toimineet Digirata-hankkeen eri vaiheissa useissa eri työryhmissä.

Data-analytiikka elinkaaren aikaisen toiminnan suunnittelun apuna

Raideliikenteessä junaliikenteen ja infran ylläpidon suunnittelu vaatii yhteensovittamista. Kunnossapito tarvitsee toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä tietoa toimilaitteiden käytöstä, vikatilanteista ja niiden syistä. Valtava määrä dataa syntyy sensoreista, toimilaitteista ja järjestelmistä, minkä hyödyntäminen ja ymmärtäminen edellyttää toimialaosaamista, tehokkaita data-analytiikan työkaluja sekä visualisoinnin kykyä – Proxion hallitsee nämä kaikki.