Suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut

Tinkimätöntä asiantuntijapalvelua

Suunnittelutyössä huomioimme kokonaisvaltaisesti asiakkaan toiveet ja hankkeeseen vaikuttavat yksityiskohdat projektin alusta loppuun.

Pyrimme aina ympäristön, yhteiskunnan ja ihmisen kannalta kestäviin ratkaisuihin. Meillä on käytössämme alan uusin osaaminen ja tuorein teknologia. Se takaa sen, että asiakas voi aina olla tyytyväinen projektin lopputulokseen.

Turvalaitteet- ja liikenteenohjausjärjestelmät

Turvalaitteiden ja liikenteenohjausjärjestelmien suunnittelussa yksi tärkeimmistä asioista on minimoida turvallisuusriskit. Ammattilaisillamme on laaja-alaista kokemusta rautateiden liikenteenohjaus- ja turvalaitejärjestelmistä. Suunnittelemme uusia järjestelmäratkaisuja ja teemme muutostöitä olemassa oleviin järjestelmiin.

Turvalaitesuunnitteluun sisältyy eri osa-alueita, kuten turvalaitteiden sijoitussuunnittelu, kytkentäsuunnittelu, tasoristeysten varoituslaitosten suunnittelu, merkkisuunnittelu sekä JKV- ja ERTMS- järjestelmien suunnittelu.

Toiminnallisuussuunnittelussa huomioimme eri liikennemuodot ja häiriötilanteet. Lisäksi teemme niin olemassa olevien kuin uusienkin asetinlaitejärjestelmien suunnittelua ja johtotiesuunnittelua. Tätä varten käytössämme on mallintamiseen kehittämämme ProVISU-ohjelmisto. Sen avulla voimme kuvata ja simuloida eri ratkaisujen toimivuutta.

Ota yhteyttä

Jesse Snäkin
Ryhmäpäällikkö
jesse.snakin@proxion.fi
0407493066

Sähkösuunnittelu

Suunnittelemme erilaisia valaistus- ja sähköistysjärjestelmiä, jossa lähtökohtana on älyohjaus, käytettävyys ja energiatehokkuus. Valaistuksen osalta suunnittelemme mm. erilaisia alue-, tie- ja katuvalaistus kohteita.

Teemme myös valaistusmittauksia ja erilaisia sähköverkkojen selvityksiä ja kuntoarvioita.
Vahvavirtalaitteiden osalta olemme Suomen suurin ja osaavin suunnittelija, ja meiltä hoituu suurien vaihteenlämmitysjärjestelmien suunnittelu.
Meiltä onnistuu myös erilaisten virransyöttölaitteiden, akustojen ja UPS verkkojen suunnittelu.

Talosähköverkkojen osalta suunnittelijamme ovat olleet mukana useassa suuressakin suunnittelu projektissa pääsuunnittelija vastuussa, mm. erinäisissä toimitilakiinteistöissä, museot, monitoimitilat. Näistä vahvin osaaminen on erilaisten erikoistilojen suunnittelussa esim. asetinalaitetilat ja tuotantolaitokset.

Ota yhteyttä

Janne Nyyssönen
Ryhmäpäällikkö
janne.nyyssonen@proxion.fi
0401895372

Sähköratasuunnittelu

Sähköratasuunnittelun ammattilaisemme hoitavat olemassa olevan sähköradan muutostyöt sekä kokonaan uuden radan suunnittelun. Huomioimme työssä hankkeen elinkaaren kokonaisvaltaisesti. Tehokkaat ja joustavat ratkaisut suunnitteluvaiheessa takaavat toimivan ja kustannustehokkaan lopputuloksen. Huomioimme aina myös liikennöinnin ja kunnossapidon tarpeet.

Sähköratasuunnittelu sisältää muun muassa jännitekatkojen ja jänniteryhmien suunnittelun. Proxion on tunnettu jo vuosia ryhmityskaavioiden ja jännitekatkojen asiantuntijana. Asiantuntijoillamme on paljon kokemusta ja osaamista myös sähköradan mekaanisista rakenteista ja mitoitussuunnittelusta.

Olemme myös kokeneita ratasähköverkon simulointiosaajia ja meiltä onnistuu sähköverkkojen tehonkäytön selvitykset ja laskennat.

Ota yhteyttä

Janne Nyyssönen
Ryhmäpäällikkö
janne.nyyssonen@proxion.fi
0401895372

Telematiikka ja matkustajainformaatio

Tarjontaamme kuuluu erilaiset matkustajainfojärjestelmien suunnittelukokonaisuudet sekä telematiikan, tietoliikenteen ja turvatekniikan osaamista. Telematiikka- ja informaatiojärjestelmien tiimimme kehittää asiakaslähtöisiä ratkaisuja yhdessä muiden suunnittelualojemme kanssa sekä omina ratkaisuinaan.

Telematiikan osalta vahvinta osaamistamme on rautatiemaailman kamerajärjestelmät, peruutuskamerajärjestelmät, tietoliikenne- ja kaapelireittisuunnittelu sekä myös erilaiset kulunvalvonta-, lukitus-, paloilmaisin/varoitus- ja murtoilmaisinjärjestelmät. Lisäksi pystymme yhdessä sähkösuunnittelun ja digipalveluiden kautta luomaan aivan uudella tavalla innovatiivisia ratkaisuja telematiikan saralla.

Matkustajainfon osalta suunnitteluosaamisemme kattaa staattisten opasteiden, muuttuvien opasteiden, kuulutusjärjestelmien, induktiosilmukoiden, aikataulukaappien, esteettömien opasteiden suunnittelun rautatieasemille, matkakeskuksiin, bussiterminaaleihin sekä muuhun joukkoliikenteeseen. Perinteisen sijoitussuunnittelun lisäksi suunnitteluosaamisemme kattaa tarvittavien laitevaatimusten, tietoliikenne- ja sähkösuunnitelmien laadinnan aina kaupallisten ja teknisten hankinta-asiakirjojen laadintaan saakka.

Ota yhteyttä

Juha Lappeteläinen
Ryhmäpäällikkö
juha.lappetelainen@proxion.fi
0405556981

Infrasuunnittelu

Proxionin infrasuunnittelu käsittää Ratasuunnittelutiimin ja Geosuunnittelutiimin, jotka yhdessä toimiessaan muodostavat alan timanttisimman suunnitteluryhmän. Hyödynnämme suunnittelussa tietomallinnusta ja tuotamme laadukkaita suunnitelmia. Meillä on kokemusta myös ST-suunnitteluhankkeista, joten osaamme ottaa huomioon työmaiden tarpeet ja käytännön rakentamisen asettamat vaatimukset suunnittelulle.

Ratasuunnittelu
Ratasuunnittelutiimissämme työskentelee alan huippuosaajat. Olemme mukana monipuolisesti valtakunnan suurimmissa rautateiden rata- ja rakentamissuunnitteluhankkeissa, kokonaisvaltaisissa ratapihojen uudistuksissa, linjaosuuksien perusparannuksissa ja kaksoisraidehankkeissa, joissa olemme vastanneet ratatekniikan lisäksi myös projektinjohdosta ja kaikkien rataympäristöön liittyvien tekniikka-alojen suunnittelun yhteensovittamisesta. Selvitys- ja esisuunnitteluvaiheissa pyrimme löytämään yhteistyössä geo- ja liikennesuunnittelun kanssa suunnitteluratkaisut, jotka kestävät läpi seuraavien suunnitteluvaiheiden.

Geosuunnittelu
Geosuunnittelun huipputiimi toimii saumattomasti yhteistyössä muiden rataympäristöön liittyvien tekniikka-alojen kanssa ja ratkoo ammattitaidolla perustamiseen liittyvät isot ja pienet ongelmat esisuunnittelusta rakentamissuunnitteluun asti. Osaamisemme kattaa mm. routasuojaussuunnittelun, kuivatussuunnittelun sisältäen rumpusuunnittelun, radan pohjanvahvistukset mm. vastapenkereillä, tukiseinillä tai stabiloimalla, paalulaattojen geosuunnittelun, siltojen geosuunnittelun, sähkörata- valaisinmasto-, opastinperustusten geosuunnittelun ja melusuojausten geosuunnittelun. Haluamme jatkossakin olla mukana kehittämässä geoteknisen suunnittelun yhteisiä toimintatapoja ja uusia kustannustehokkaita ja turvallisia ratkaisuja.

Ota yhteyttä

Henri Lindholm
Ryhmäpäällikkö
henri.lindholm@proxion.fi
0408424785

Liikenne- ja logistiikkasuunnittelu

Liikennesuunnittelu on tärkeä osa esi- ja yleissuunnitteluvaiheita, jotta voidaan arvioida, millaisia infrainvestointeja haluttu liikenteen palvelutaso vaatii. Liikennesuunnittelu tuottaa selkeitä, realistisia perusteluja suunnitteluratkaisujen valintaa varten. Siihen sisältyy myös ratahankkeiden kannattavuuden ja vaikutusten arviointi, vuorovaikutus suunnitteluprosessissa sekä eri tekniikka-alojen suunnitteluratkaisujen yhteensovittaminen.

Liikennesuunnittelussa mietitään kattavasti raideliikenteen kokonaisuutta huomioiden niin henkilö- kuin tavaraliikenteen tarpeet sekä mahdollisuudet. Liikennesuunnittelu toimii Proxionilla yhteistyössä muiden tiimien ja tekniikka-alojen kanssa – näin varmistetaan ratkaisujen toteutuskelpoisuus käytännössä.

Logistiikkasuunnittelumme on kuljetus- ja varastointiratkaisujen suunnittelua kustannustehokkaasti ja asiakkaan tarpeet huomioiden niin, että rautatiekuljetukset ovat merkittävä osa kuljetusketjua. Logistiikkasuunnittelusta esimerkkejä ovat muun muassa satamien tai tehtaiden kuormaus- ja purkuratkaisut, layout-suunnittelu sekä raakapuuterminaalit.

Ota yhteyttä

Katriina Viljanen
Ryhmäpäällikkö
katriina.viljanen@proxion.fi
0408620959

Käyttöönottotarkastukset

Laajaan palvelutarjontaamme kuuluvat myös turvalaite- ja JKV-järjestelmien käyttöönottotarkastuspalvelut. Teemme käyttöönottotarkastuksia timanttisella ammattitaidolla niin pienissä kuin suurissa hankkeissa.

Käyttöönottotarkastuksissa vastaamme, että tarkasteltava järjestelmä on toteutettu alan määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Tehdyt suunnitelmat tarkastetaan ja järjestelmän toiminnallisuutta sekä turvallisuutta testataan. Käyttöönottotarkastuksessa arvioidaan, ovatko projektissa tehdyt ratkaisut lopputuloksen kannalta parhaita mahdollisia.

Käyttöönottotarkastaja hyväksyy, että järjestelmä voidaan ottaa käyttöön turvallisesti. Proxionin kehittämän ProVISU-ohjelman avulla järjestelmien testaus saadaan simuloitua realistisen tilanteen mukaisesti.

Lisätietoja

Mikko Saarinen
Liiketoimintajohtaja
mikko.saarinen@proxion.fi
0405870499

Proxionille hakeutuvan ihmisen ei tarvitse olla raidealan asiantuntija. Hän voi kasvaa täällä sellaiseksi.

Mikko Saarinen, liiketoimintajohtaja