Infrasuunnittelu

Tinkimätöntä asiantuntijapalvelua

Suunnittelutyössä huomioimme kokonaisvaltaisesti asiakkaan toiveet ja hankkeeseen vaikuttavat yksityiskohdat projektin alusta loppuun.

Pyrimme aina ympäristön, yhteiskunnan ja ihmisen kannalta kestäviin ratkaisuihin. Meillä on käytössämme alan uusin osaaminen ja tuorein teknologia. Nämä takaavat sen, että asiakas voi aina olla tyytyväinen projektin lopputulokseen.

Proxion on mukana kaikissa Suomen merkittävimmissä raideliikenteen investointi- ja kehityshankkeissa sekä raideliikenteen merkittävissä strategisissa selvitystöissä. Yksikössä työskentelee yli 30 alan kovinta asiantuntijaa. Yksikön kasvu on ollut viime vuosina merkittävä, ja tavoitteenamme on vahvistaa kasvua jatkossakin.

Suunnittelu- ja asiantuntijatoimialalla työskentelee noin 100 alan parasta asiantuntijaa. Erityisosaamisemme on infran suunnittelutoimeksiannoissa, erityisesti raideliikenteen eri muotojen osalta. Palvelemme kuitenkin vahvalla asiantuntijuudella kaikkia väylämuotoja sekä muita kriittisen infran aloja, kuten energiateollisuutta.

Miksi valita Proxion?

Ketterä toimija

Olemme suomalainen, yksityisomisteinen yritys, jonka tavoitteena on olla alansa paras! Proxion haluaa tehdä oman osansa sen eteen, että teollisuuden kilpailukyky paranee ja ihmisten liikkuminen helpottuu.

Juuret raideliikenteen kehittämisessä

Haluamme ravistella ja muuttaa perinteistä, parhaillaan digitalisoituvaa raideliikennealaa. Olemme mukana kaikissa Suomen merkittävimmissä ratahankkeissa, kuten olemme olleet jo vuodesta 2005. Tarjoamme kaikkien eri tekniikka-alojen suunnittelua ja asiantuntijapalveluita elinkaaren kaikkiin vaiheisiin.

Ihmisläheistä ja kestävää asiantuntijuutta

Alusta asti Proxionin toimintaa on ohjannut ajatus vastuusta ja vapaudesta. Jokaisella yrityksen työntekijällä on yhtäläinen vapaus hoitaa omat vastuunsa parhaaksi katsomallaan tavalla.

Nopea ja helppo vuorovaikutus

Keskeinen vahvuutemme on nopea ja helppo vuorovaikutus, joka tarjoaa asiakkaillemme sujuvan ja tehokkaan yhteistyökokemuksen. Aikataulujen, monialaisten kokonaisuuksien ja useiden sidosryhmien tarpeiden huomiointi on helpompaa, kun projekteilla on käytössä lähes 200 asiantuntijan ammattitaito.

Pienemmät toimeksiannot nopealla aikataululla

Pyrimme aina ympäristön, yhteiskunnan ja ihmisen kannalta kestäviin ratkaisuihin. Meillä on käytössämme alan uusin osaaminen ja tuorein teknologia. Se takaa sen, että asiakas voi aina olla tyytyväinen projektin lopputulokseen.

Ratasuunnittelu

Ratasuunnittelutiimissämme työskentelee alan huippuosaajia. Olemme mukana monipuolisesti valtakunnan suurimmissa rautateiden rata- ja rakentamissuunnitteluhankkeissa, kokonaisvaltaisissa ratapihojen uudistuksissa, linjaosuuksien perusparannuksissa sekä kaksoisraidehankkeissa, joissa olemme vastanneet ratatekniikan lisäksi myös projektinjohdosta ja kaikkien rataympäristöön liittyvien tekniikka-alojen suunnittelun yhteensovittamisesta. Selvitys- ja esisuunnitteluvaiheissa pyrimme löytämään yhteistyössä geo- ja liikennesuunnittelun kanssa ne suunnitteluratkaisut, jotka kestävät läpi seuraavien suunnitteluvaiheiden. Hyödynnämme suunnittelussa tietomallinnusta ja tuotamme laadukkaita suunnitelmia. Meillä on kokemusta myös ST-suunnitteluhankkeista, joten osaamme ottaa huomioon työmaiden tarpeet ja käytännön rakentamisen asettamat vaatimukset suunnittelulle.

Ota yhteyttä

Juha Jalonen
Yksikön johtaja
juha.jalonen@proxion.fi
0503415527

Geosuunnittelu

Geosuunnittelun huipputiimi toimii saumattomasti yhteistyössä muiden tekniikka-alojen kanssa ja ratkoo ammattitaidolla perustamiseen liittyvät isot ja pienet ongelmat esisuunnittelusta rakentamissuunnitteluun asti. Osaamisemme kattaa mm. routasuojaussuunnittelun, kuivatussuunnittelun sisältäen rumpusuunnittelun, pohjanvahvistukset mm. vastapenkereillä, tukiseinillä tai stabiloimalla, paalulaattojen geosuunnittelun, siltojen geosuunnittelun, sähkörata- valaisinmasto-, opastinperustusten geosuunnittelun ja melusuojausten geosuunnittelun. Haluamme jatkossakin olla mukana kehittämässä geoteknisen suunnittelun yhteisiä toimintatapoja ja uusia kustannustehokkaita ja turvallisia ratkaisuja.

Ympäristösuunnittelu

Proxion on huomioinut ympäristöarvot yrityksen strategian mukaisesti niin suunnittelu- kuin kehityshankkeissaan koko olemassaolonsa ajan. Ympäristösuunnittelun avulla suunnitellaan kestävää, kaikkia käyttäjiä palvelevaa, esteetöntä infraa.

Esi- ja yleissuunnitelmavaiheista rata- ja rakentamissuunnitelmia kohti mentäessä ympäristöasiat tarkentuvat askel askeleelta. Yksityiskohtaisemmissa suunnitelmavaiheissa vaikutusten huomioimisen merkitys kasvaa. Tehtävänämme on kartoittaa suunnitelmien ympäristöriskit, -kohteet ja -arvot niin huolellisesti, että käyttäjille infra on ympäristöystävällinen, esteetön ja toimiva miljöö, jossa arki on sujuvaa ja helppoa vuodenajasta ja käyttäjän henkilökohtaisista rajoitteista riippumatta.

Maisemasuunnittelu pitää huolen siitä, että lopputulos on visuaalisesti kestävää, maisemaan istuva, kestää aikaa ja vastaa osaltaan jokaista suunnittelukriteeriä. Vaatimuksia tulee paljon erilaisten kansallisten ja kansainvälisten kriteereiden kautta sekä käyttäjälähtöisyyden takia. Näiden nitominen saumattomaksi kokonaisuudeksi on miltei oma taiteenlajinsa, joka Proxionilla hallitaan.

Ota yhteyttä

Jouni Mikkonen
Yksikönpäällikkö
jouni.mikkonen@proxion.fi
0442101261

Raitiotiesuunnittelu

Raitiotiesuunnittelun rautainen tiimimme on valmiina vastaamaan liikenteen sähköistymisen haasteeseen ja kehittämään kaupunkien joukkoliikennettä sekä liikennejärjestelmiä.

Oli kyseessä sitten raitiotieselvitys, liikenteellinen- tai aluevaraustarkastelu, kunnossapitonäkökulma tai raitiotien suunnittelu yleissuunnitelmasta toteutussuunnitelmaan, vastaamme tarpeeseenne. Tähtäämme kanssanne kohti kehittyvää ja kestävää joukkoliikennettä sekä ihmisten päivittäisten liikkumistarpeiden turvallisia, sujuvia ja hiilineutraaleja matkaketjuja.

Osaamisemme kattaa niin liikenteen simuloinnit, katu-, katumiljöö-, valaistus- ja kunnallisteknisen suunnittelun, raitiotien ratasuunnittelun, geosuunnittelun kuin ratasähkö- ja turvalaitesuunnittelunkin. Lisäksi alaamme ovat tietoliikenne, kamerajärjestelmät ja muu telematiikka.

Ota yhteyttä

Mika Kaukoranta
Yksikönpäällikkö
mika.kaukoranta@proxion.fi
0408414421

Tie-, katu- ja aluesuunnittelu

Tie-, katu- sekä aluesuunnittelussa suunnittelemme liikenneväyläinfraa palvelemaan liikkujia. Turvalliset ja sujuvat väylät mahdollistavat päivittäisen liikkumisemme, tapahtuupa se sitten jalan, polkupyörällä, autolla tai joukkoliikennevälineellä, kuten linja-autolla tai ratikalla. Väylät ovat myös tavara- ja jakelukuljetuksien edellytys ja tärkeä osa talouselämää.

Kaupungeissa ja kunnissa lisäksi kunnallistekniikka kuuluu olennaisena osana katuihin ja toimivaan infraan sekä jokapäiväiseen arkeemme toimivana vesihuoltona. Aluesuunnittelussa vastaamme myös niin puistojen ja leikkipaikkojen kuin aina isojen teollisten tai kaupan alueiden suunnittelun tarpeisiin.

Maantiet puolestaan yhdistävät mm. kaupunkimme, meidät ihmiset ja palvelut toisiimme sekä mahdollisuuteen liikkua vapaasti. Maanteiden yleis-, tie- ja rakennussuunnitelmat ovat myös osa kehittyvän ja kasvavan tiimimme palveluita.

Ota yhteyttä

Mika Kaukoranta
Yksikönpäällikkö
mika.kaukoranta@proxion.fi
0408414421

Silta- ja taitorakennesuunnittelu

Silta- ja taitorakenneyksikkömme suunnittelee turvalliset, kestävät, esteettiset ja kustannustehokkaat sillat ja muut taitorakenteet väylille ja liikenteen solmukohtiin. Siltojen ja taitorakenteiden rakentaminen tapahtuu usein valmiiksi liikennöidyssä ympäristössä ja jo suunnittelulla on suuri merkitys siihen, kuinka häiriöttömästi liikennöinti väylillä käy myös rakennustöiden ajan.

Kaupungistumisen myötä siltojen ja taitorakenteiden sijoittelulla, toiminnallisuudella ja estetiikalla on yhä suurempi merkitys. Lisäksi resurssien käytön optimointiin on kiinnitettävä yhä enemmän huomiota, mihin rakenteiden suunnittelussa voidaan vaikuttaa. Sillat ja taitorakenteet suunnitellaan yleensä hyvin pitkäaikaiseen käyttöön, jolloin ratkaisujen on oltava kestäviä ja laadukkaita.

Palveluvalikoimaamme kuuluvat siltojen lisäksi tukimuurit, paalulaatat, meluseinät ja muut väylä- ja kaupunkiympäristön rakenteet, kuten portaikot. Suunnittelemme rakenteita kaikille väylille rautateistä yksityisteihin. Teemme suunnittelua kaikissa vaiheissa esi- ja yleissuunnittelusta hallinnolliseen tie- ja ratasuunnitteluvaiheeseen ja aina lopulliseen rakentamissuunnitteluun asti.

Ota yhteyttä

Petteri Pakkanen
Yksikönpäällikkö
petteri.pakkanen@proxion.fi
+358 (0)40 865 6248

Lisätietoja

Mika Kaukoranta
Raitiotie- ja TKA-suunnittelu
Yksikönpäällikkö
mika.kaukoranta@proxion.fi
0408414421
Juha Jalonen
Infrasuunnittelu
Yksikön johtaja
juha.jalonen@proxion.fi
0503415527

Proxionille hakeutuvan ihmisen ei tarvitse olla raidealan asiantuntija. Hän voi kasvaa täällä sellaiseksi.

Mikko Saarinen, liiketoimintajohtaja